مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان
مفاد تبصره ماده 100 ق.م.م با عدالت مالیاتی نزدیکتر است
چاپ مطلب

اصناف مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در جلسه با اصناف مطرح کرد : مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بسیار شفاف وروشن است ودر شرایط جنگ اقتصادی با توجه به درآمد مودیان محترم مشاغل مفاد این دستورالعمل به عدالت مالیاتی نزدیکتر است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد :امروز باید درآمدهای دولت را از طریق مالیات تأمین کرد چراکه از سویی تحریم نفت و از سویی دیگر جنگ اقتصادی درکشور حاکم است و بحث مشارکت مردم درتکمیل اظهارنامه مالیاتی بسیار حائز اهمیت بوده تا مردم بتوانند همچون سنوات گذشته باپرداخت مالیات ، نظام مقدس جمهوری اسلامی را یاری نموده ودولت بتواند همچنان خدمات اجتماعی و عمرانی لازم را ارائه دهد .
وی اذعان داشت : توافق حاصل از تبصره ماده 100 ق.م.م بیش از 80 درصد مودیان محترم مالیاتی استان را شامل می شود واین نقطه قوت این توافق است و در سال گذشته حدود 28 هزاراظهارنامه تسلیم شد که از این مقدار 16 هزار مورد، طبق تبصره ماده 100 توافق نمودند و11 هزار اظهارنامه خارج از توافق تبصره ماده 100 ق.م.م بوده است .
ایشان همچنین خاطر نشان کرد : در واقع گروه سوم در استان سمنان بیش از 26 هزار نفرهستند وطبق دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور افراد معاف درسال گذشته و تا سقف 2/5 مالیات قطعی شده سال 96 می توانند بدون افزایش نرخ مالیات نسبت به تکمیل فرم تبصره ماده 100 ق.م.م و همچنین پرداخت آن اقدام نمایند .
وی افزود : چنانچه مودی امکان پرداخت نداشته باشد می تواند به صورت چهار قسط مساوی مالیات خود را تقسیط نموده و درزمانهای تعیین شده پرداخت نماید .
ایشان با تاکید بر مشارکت اصناف در تکمیل فرم تبصره ماده 100 خاطر نشان کرد : روسای محترم اصناف به اعضای محترم اطلاع رسانی نمایند که می توانند به سایت www.tax.gov.ir مراجعه نموده واطلاعات را ثبت وفرم مربوطه را تکمیل نمایند و شرط تکمیل فرم تبصره ماده 100 ق.م.م صدور برگ مالیات قطعی شده سال 96 می باشد .
مدیر کل امورمالیاتی استان سمنان اذعان داشت : در این فرآیند نخستین اقدام یک فعال محترم اقتصادی این است که برگ قطعی سال 96 را دریافت کند ودر صورت قطعی نشدن جهت دریافت برگ مالیات قطعی عملکرد 96 به ادارات امور مالیاتی سراسر استان مراجعه نمایند و چنانچه مالیات عملکرد 96 ، قطعی نشده باشد ، می بایست اظهارنامه عادی عادی تکمیل و تسلیم نماید و از شرایط تبصره ماده 100 ق.م.م خارج می شود .
بی نیاز ادامه داد: نرخهای توافق تبصره ماده 100 ق.م.م به عدالت نزدیکتر است و مودیان محترم درصورتی می توانند در توافق مشارکت یا نسبت به تسلیم اظهارنامه عادی اقدام نمایند که ثبت نام الکترونیکی ،کداقتصادی، نام کاربری و کلمه عبور را دریافت نموده باشند .
بی نیاز ادامه داد: افرادی که مجموع فروش کالا وخدمات آنان تا سقف 828 میلیون تومان است و مودیان ارائه دهنده خدمات صرف تاسقف 500 میلیون تومان جزء گروه سوم بوده و می توانند از تبصره ماده 100ق.م.م استفاده نمایند و این رقم برای هرواحد صنفی توسط قانونگذار درنظرگرفته شده است .
مدیر کل امور مالیاتی استان تصریح کرد : مودیان که نسبت به تکمیل فرم تبصره ماده 100 ق.م.م اقدام می نمایند نیازی به ارائه اظهارنامه واسناد ومدارک ندارند و ارائه فرم کافی است و چنانچه فردی خواستار ارائه اظهارنامه باشد می تواند وارد سامانه شده واظهارنامه عادی ارائه نماید.
وی درادامه افزود : اگر فردی اظهارنامه عادی ارائه نمود و پس از مطالعه دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م خواستار مشارکت در طرح توافق باشد می تواند نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام واظهارنامه آن فرد باطل وآخرین اقدام مودی تا پایان خردادماه ( بدلیل تعطیلی روز 31 خرداد ، یک تیرماه ) سالجاری درمورد پرونده مالیاتی وی لحاظ خواهد شد .
ایشان در ادامه افزود : سایر نرخهای توافق تبصره ماده 100 ق.م.م از 2/5 میلیون تا 5 میلیون با 5 درصد افزایش و از 5 تا 10 میلیون با 9 درصد افزایش وبیشتر از 10 میلیون با 15 درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 96 لحاظ خواهد شد .
وی همچنین خاطر نشان کرد :اگر یک فعال محترم اقتصادی نخستین سال فعالیتش باشد نمی تواند در طرح تبصره ماده 100 مشارکت نماید و باید اظهارنامه عادی ارائه دهد و اگر مودی بیشتر از مالیات متعلقه مالیات ابرازی خود را عنوان وپرداخت کند ، چنانچه اختلاف چندانی با نرخهای تعیین شده در تبصره ماده 100 نداشته باشد مالیاتش پس از ارسال پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و پذیرش مودی محترم و ارائه پاسخ پیامک ، قطعی خواهد شد .
ایشان درمورد مالیات خریداران ودریافت کنندگان سکه سال 97 اظهار کرد : چون خریدو فروش سکه در سال گذشته باتوجه به نوسانات بازار با بحث های بسیاری همراه بوده است سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل لازم را صادر و افرادی که بانرخ دولتی از سیستم بانک مرکزی سکه خریداری نمودند میتوانند تا سقف 200 سکه درطرح تبصره ماده 100 ق.م.م مشارکت نمایند و بیشتر از آن باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند .
وی ادامه داد: خریداران تا 20 سکه از پرداخت مالیات معاف و باید از 20 تا 60 سکه به ازای هر سکه 150 هزارتومان و از 60 تا 100 سکه به ازای هرسکه 200هزار تومان از 100تا200 سکه به ازای هرسکه 250 هزارتومان پرداخت نمایند وپرونده این افراد قطعی شده و رسیدگی نخواهد شد .
وی با اشاره به اطلاع رسانی صورت گرفته در زمینه توافق تبصره ماده 100 ق.م .م خاطر نشان کرد : در خردادماه سال جاری سعی براین بوده است با برگزاری جلسات متعدد و از طریق رادیو،تلویزیون و مطبوعات به مودیان محترم درزمینه تبصره ماده 100 ق.م.م و همچنین خریداران سکه در سال 97 اطلاع رسانی نموده چراکه از نظر ما تبلیغات هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است وخوشبختانه مودیان ما در سراسر استان به ابزارهای ارتباطی دسترسی دارند .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در حمایت از اصناف بیان کرد: ما با اصناف هم صدا وهم عقیده هستیم وسعی خواهیم کرد ازطریق کانالهای ارتباطی سریعا به مخاطبان درخصوص تبصره ماده 100 ق.م.م وتسلیم اظهارنامه مالیاتی اطلاع رسانی نموده ومی توان آخرین اخبار واطلاعات مالیاتی را در اختیار کانالهای ارتباطی اصناف قرار داد .
بی نیاز ادامه داد : مودیان محترم مالیاتی می توانند با مراجعه به سایت www.tax.gov.ir سازمان امور مالیاتی کشور از نرم افزاری که تعبیه شده است ، نوع شغل خود را وارد و نام گروه مالیاتی ( اول ، دوم و سوم ، را مشخص نمایند .
مدیر کل امر مالیاتی استان تصریح کرد : چنانچه یک مودی محترم گروه اول و دوم نسبت به اظهارنامه مالیاتی اقدام ننماید و در طرح تبصره ماده 100 ق.م.م مشارکت ننماید ، علاوه بر خارج شدن از طرح ، بدلیلی عدم تسلیم اظهارنامه ، مشمول پرداخت جرایم غیر قابل بخشش خواهد شد .
بی نیاز با اشاره به تعیین میزان فروش و ثبت در سامانه توسط مودیان محترم گروه سوم افزود : مشمولین محترم گروه سوم برای تعیین میزان فروش و ثبت در سامانه و فرمت مخصوص می توانند مالیات قطعی شده سال 1396 را در نرخ مالیاتی موضوع تبصره ماده 100 قانون ( معاف تا 2/500/000 تومان بدون افزایش ، از 2/500/001 تا 5/000/000 تومان با 5% افزایش ، از 5/000/001تا 10/000/000 تومان با 15% افزایش ) ضرب و پس از مشخص نمودن مالیات قطعی سال 1397 ، رقم بدست آمده را بر اساس نرخهای موضوع ماده 131 ق.م.م ( 15 ، 20 و 25 درصد ) تقسیم و با مبلغ معافیت سالانه (216/000/000 ) ریال جمع نمایند .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان ابراز امیدواری کرد : انتظار می رود دفاتر پیشخوان دولت ، کافی نتها و دفاتر خدمات پستی در تکمیل فرمت موضوع تبصره ماده 100 ق.م.م و یا تکمیل اطلاعات اظهارنامه مودیان محترم ، نهایت سعی و تلاش را داشته باشند تا حقی از مودی محترم تضییع نگردد .
بی نیاز در پایان ضمن تشکر از مودیان محترم امور مالیاتی استان سمنان بیان کرد : کلیه مودیان محترم امور مالیاتی برای ارشاد و راهنمایی به روسای محترم ادارات امور مالیاتی سراسر استان مراجعه و یا با سامانه ارتباط مردمی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان به شماره 1526 و شماره پیامکی 500040231526 که برای تکریم ارباب رجوع راه اندازی گردیده است و مودیان محترم مالیاتی می توانند هر گونه سوال مالیاتی را از طریق شماره مذکور به اداره کل امور مالیاتی استان اعلام و ارسال نمایند .

تاریخ خبر: 1398/03/25
کلمات کلیدی: اصناف 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی