خردادماه مالیاتی میزبان مشارکت صاحبان محترم مشاغل سراسر استان در تسلیم اظهارنامه مالیاتی است
چاپ مطلب

گفتمان
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان با حضور در برنامه زنده گفتمان صدا و سیمای مرکز سمنان اعلام کرد : آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه کلیه صاحبان محترم مشاغل 31 خرداد ماه است و به علت همزمانی 31 خردادماه با تعطیلات ،آخرین موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی تاپایان روز نخست تیرماه خواهد بود .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ،عباس بی نیاز بیان کرد : از زمان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در 1397/4/31 زمان تسلیم اظهارنامه صاحبان محترم مشاغل از تیرماه به خردادماه تغییر پیدا کرد و در این فرصت ، کلیه صاحبان محترم مشاغل باید اقدامات لازم را جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی انجام داده واز توان همکاران مالیاتی و واحد خدمات مودیان جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی استفاده نموده تا مودیان محترم مالیاتی گروه سوم نیز بتوانند از مزایای قطعیت تبصره ماده 100 ق. م .م برای گروه سوم بهره مند شوند .
وی در ادامه افزود:بهره مندی از مزایای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا برای گروه سوم است و بیش از 80 درصد از صاحبان محترم مشاغل ، درگروه سوم قرار می گیرند و دستورالعمل تبصره 100 ق.م.م مودیان محترم گروه اول ودوم را شامل نخواهد شد .
وی همچنین یادآور شد : گروه سوم به مودیانی اطلاق می شود که مجموع فروش کالا ویا کالاوخدمات آنان تا سقف 828 میلیون تومان باشد که به عبارتی 30 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم خواهدبود .
وی با اشاره به واحدهای کسبی که فقط خدمات ارائه می دهند ،اذعان داشت : واحدهای کسبی که فقط خدمات ارائه می دهند وفروش کالا ندارند تا سقف درآمدی 500 میلیون تومان جزء گروه سوم خواهند بود.
بی نیاز خاطر نشان کرد : مودیانی که در گروه دوم و اول هستند اگر اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکنند ونسبت به تکمیل فرم تبصره ماده 100 ق.م.م اقدام نمایند طبق ضوابط از توافق خارج و مالیات ایندسته از افراد از طریق رسیدگی پرونده مالیاتی مطالبه خواهد شد و چون اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نکرده اند می توانند از سالانه معافیت استفاده نمایند .
ایشان ادامه داد: مودیان محترم مالیاتی جهت آگاهی از نوع گروه خود می توانند به سایت www.tax.gov.ir مراجعه نموده و باوارد شدن درسامانه نوع گروه خود را مشخص وپس از اطمینان از نوع گروه شغلی ، جهت تکمیل فرم تبصره ماده 100 با تکمیل اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند و بدین صورت متضرر نشوند .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در مورد چگونگی تکمیل فرم تبصره ماده 100 قانون مالیاتها خاطر نشان کرد : افراد مشمول ، نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند و زمانیکه وارد سامانه می شوند می توانند از نسخه جدید جهت تکمیل فرم مربوطه استفاده نموده و مشخصات کامل ،شماره تلفن ونشانی دقیق اقاتگاه قانونی را وارد نموده وفعالیت خود را تکمیل واطلاعات را ثبت نمایند ونسبت به پرداخت نقدی مالیات ویا تقسیط در چهار قسط اقدام نمایند .
بی نیاز با اشاره به توافق دوسویه سازمان امور مالیاتی کشور واتاق اصناف کشور در صدور مفاد بخشنامه تبصره ماده 100 ادامه داد : درشرایط فعلی ، این توافق نقش اساسی در تأمین درآمدهای دولت دارد چراکه درشرایط جنگ اقتصادی ودشمنان فروش نفت را بااعمال تحریمها در محدویت قرارداده و باید مملکت با مالیات اداره شود .
وی یادآور شد: نرخهای توافق تبصره ماده 100 قانون مالیاتها از صفرتا 15 درصد متغیر و شناور است و روسای محترم اتاق اصناف و روسای محترم اتحادیه های صنفی نقش مهمی درتوجیه اعضاء جهت تکمیل فرم تبصره ماده 100 قانون مالیاتها دارند چرا که اظهارنامه آنان بدون رسیدگی و وجود دفاتر اسناد ومدارک طبق توافق ، قطعی خواهد شد واین توافق برای گروه سوم که عمدتا مشکل نگهداری اسناد ومدارک را دارند بسیار خوب است .
بی نیازدر ادامه خاطر نشان کرد : مودیان محترم مشاغل که درسال گذشته معاف بودند و یا مالیات قطعی شده سال 96 آنان تا سقف 2/5 میلیون تومان است می توانند بدون افزیش نرخ مالیات ،مالیات سال 1397 خود را پرداخت و قطعی نمایند .
وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیندهای پرداخت مالیات اذعان داشت : دستگاههای pos وسیستمهای آنلاین این امکان را برای مودیان فراهم نموده است که پس از دریافت قبض مالیات یا قبض قسط بدین شیوه نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند .
وی با اشاره به نرخهای مصوب تبصره 100ماده قانون مالیاتها ادامه داد: مودیانی که مالیات قطعی شده آنان بین2/5 تا5 میلیون تومان باشد با 5 درصد افزایش و5تا 10 میلیون با 9 درصد افزایش و بیشتر از 10 میلیون تومان با 15 درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی شده سال 96 می توانند با ورود به سامانه www.tax.gov.ir نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان ملاک عمل گروه سوم را مالیات قطعی شده سال 96 دانست وافزود: مودیان محترم مالیاتی باید زمانیکه به دفاتر خدمات پستی ،دفاتر پیشخوان وکافی نت ها مراجعه می نمایند برگ قطعی مالیات عملکرد 1396 را ازسیستم دریافت نموده تا برمبنای مالیات قطعی شده سال 96 محاسبه مالیات سال 97 صورت گیردواگر برگه مالیات قطعی شده مودیان محترم ثبت و صادر نشده باشد به قید فوریت به ادارات امور مالیاتی محل فعالیت خود مراجعه کرده و برگه قطعی مالیات 96 را دریافت کنند .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در ادامه یادآور شد : اگر اسناد ومدارکی توسط ادرات امور مالیاتی دریافت شود که درآمد واقعی مودی بیش از درآمد ابرازی وی بوده است نسبت به مازاد درآمد جهت دریافت مالیات اقدام خواهد شد وچون از سال 97 قاعده علی الرأس برچیده شد، اخذ مالیات باید متکی براسناد ومدارک باشد .
وی در ادامه اذعان داشت :مودیان محترمی که تاکنون اظهارنامه ارائه داده اند و بنابه دلایلی تمایل دارند باتوجه به شرایط شغلی از مزایای تبصره ماده 100 ق.م.م استفاده کنند می توانند وارد سامانه مذکور شده ونسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند وبالعکس اگر در طرح تبصره ماده 100 ق . م . م مشارکت نموده و بنا به دلایلی خواهان ارائه اظهارنامه عادی هستند ، می توانند اظهارنامه خود را تسلیم نمایند و ملاک عمل برای سازمان امور مالیاتی کشور آخرین اقدام مودی تاپایان خردادماه خواهد بود .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان خریداران تاسقف 200 سکه را مشمول تبصره ماده 100 دانست وافزود :مودیان محترم وخریداران تا 20 سکه از پرداخت مالیات معاف و از 20 تا60 سکه به ازای هرسکه 150 هزارتومان و از 60 تا100 سکه به ازای هرسکه 200 هزارتومان و از 100 تا200 سکه به ازای هرسکه 250 هزارتومان بایدمالیات پرداخت کنند .
بی نیاز در ادامه یادآور شد: طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم وقانون بودجه سال 98 مصوب مجلس شورای اسلامی ،کلیه مودیان محترم باید اظهارنامه را دراستان محل فعالیت خود تسلیم و در مورد مالیات وعوارض مالیات برارزش افزوده نیز این نکته صادق است چرا که می بایست مالیات و عوارض فعالیت آنها در استان محل فعالیت واریز گردد و عوارضی که درراستای قانون مالیات برارزش افزوده توسط هم استانی های محترم پرداخت می شود تماما به استان برمی گردد وبراساس ضریب جمعیتی بین شهر و روستاهای استان توزیع می گردد .
وی با اشاره به وصولی عوارض ارزش افزوده دردوسال گذشته اذعان داشت : در سال 96 میزان وصولی عوارض ارزش افزوده حدود 110 میلیارد تومان ودرسال 97 این رقم به 130 میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال گذشته حدود18 درصد رشد داشته که بین دهیاری ها وشهرداریهای محترم جهت عمران و آبادانی شهر و روستا توزیع شد .
بی نیاز اذعان کرد : عمران وآبادانی که درشهرهاصورت می گیرد گذشته از تلاش دهیاران ،شهرداران و معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی و عمرانی استانداری ، دفتر محترم شهری و روستایی ، مدیون پرداخت مالیات و عوارض توسط مودیان محترم مالیاتی است و استاندارمحترم سمنان جناب آقای دکتر آشناگر نیز خواهان شفافیت بیشتر در این زمینه می باشند بدینصورت که مبالغ پرداختی عوارض ارزش افزوده به مردم می بایست با اطلاع مردم عزیز برسد و آحاد مردم نیز عواید ناشی از پرداخت مالیات و عوارض را مشاهده نمایند در اینصورت فعالان محترم اقتصادی در پرداخت به موقع مالیات و عوارض جهت عمران وآبادانی شهر و روستای خود مشارکت می نمایند .
وی خاطر نشان کرد : امیدواریم چون سال گذشته شاهد حضور حداکثری مردم در تکمیل فرم تبصره ماده 100 ق.م.م وتسلیم اظهارنامه مالیاتی در منابع مختلف باشیم .
بی نیاز تصریح کرد : همانطوریکه قبلا به مردم عزیز و مسئولین محترم اعلام گردید اداره کل امور مالیاتی استان سمنان درصدد نیست که واحد تولیدی را تعطیل کند و به فعالان محترم اقتصادی لطمه ای وارد نماید و در مقابل انتظار می رود مودیان محترم ما را دراجرای قانون یاری نمایند چرا که دولت محترم برای تأمین هزینه ها ی خود نیازمند تامین درآمدها از طریق وصول مالیات است .
ایشان در پایان از مدیر کل محترم صداوسیمای استان تشکر نموده و اذعان داشت: تمامی همکاران و معاونان محترم اداره کل امور مالیاتی استان سمنان ، نمایندگان محترم دادستانی وحراست و روابط عمومی آماده پاسخگوئی به سوالات مودیان محترم در خردادماه وتیرماه مالیاتی خواهند بود .

تاریخ خبر: 1398/03/22
کلمات کلیدی: اظهارنامه مالیاتی برنامه تلویزیونی گفتمان 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی