تبصره ماده 100 قانون مالیاتها در جلسه با نمایندگان دفاتر پیشخوان ،پستی وکافی نتها تشریح شد
چاپ مطلب

دفاتر پیشخوان
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در جلسه با نمایندگان دفاترپستی ،پیشخوان وکافی نت ها از شرایط دستورالعل تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم خبرداد وگفت : افراد مشمول این دستورالعمل مجموع فروش کالا وخدمات آنها تا سقف 828 میلیون تومان می باشد و باید طبق مفاد دستورالعمل صادره اقدام نمایند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد : طبق بررسی های بعمل آمده فعالان اقتصادی یا کالا یا خدمت ارائه می دهند که در مورد گروه سوم بخشنامه تبصره ماده 100 قانون مالیاتها مودیانی را شامل خواهد شد که مجموع فروش کالا وخدمات وکالا در سال 1397 ، 828 میلیون تومان باشد
ایشان در ادامه یادآور شد : مودیانی که صرفا خدمت ارائه می دهند تا سقف 500 میلیون تومان در زمره گروه سوم قرار می گیرند که باتوجه به دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور ، فقط صاحبان مشاغل گروه سوم در زمره بهرمندی از مفاد تبصره ماده 100برای عملکردسال 97 قرار می گیرند و می توانند طبق دستورالعمل مذکور عمل نمایند .
وی با اشاره به معافیت اعمال شده در تبصره ماده 100 قانون مالیاتها اظهار داشت : اشخاصی که در سال گذشته معاف بوده و یا سقف مالیات قطعی شده آنان تا 2/5 میلیون تومان می باشد دربند 1 دستور العمل صادره قرار می گیرند ومی توانند بدون افزایش نرخ مالیات نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند .
ایشان درادامه یادآور شد: جامعه آماری مودیان ما در سطح استان پیرامون افراد مشمول بند 1 بسیار زیاد است که افراد معاف و تا سقف مالیات قطعی شده 2/5 میلیون را در برمی گیرد و با تکمیل فرم مربوطه دیگر نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد ومدارک نمی باشد .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان اذعان داشت : چنانچه بعدها اسناد و مدارکی دریافت شود که مودی مازاد بردرآمد ابرازی ،درآمد کسب نموده ، مالیات همان مقدار مازاد درقالب متمم مطالبه خواهد شد .
بی نیاز با اشاره به سایر شرایط دستورالعمل تبصره ماده 100 خاطر نشان کرد : کسانی که مالیات قطعی شده آنان از 2/5تا 5 میلیون تومان با شد با 5 درصد افزایش و از 5 تا 10 میلیون با 9 درصد افزایش و از 10 میلیون به بالا معادل 15 درصد افزایش نسبت به مالیات عملکردسال 96مطالبه خواهد شد .
ایشان با اشاره به ضرورت ارائه خدمات مطلوب اذعان داشت : مودیان محترم با توجه به شرایط فروش نسبت به تسلیم اظهارنامه یا تکمیل فرم تبصره ماده 100 اقدام می نمایند وب اید نمایندگان محترم دفاتر پیشخوان وپستی وکافی نتها نهایت دقت را درثبت اطلاعات داشته باشند وچون قسمت ثبت فروش اجباری است باید خود مودیان محترم نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند .
ایشان در مورد چگونگی محاسبه نرخ مالیات اعلام کرد : نحوه محاسبه مالیات براساس مالیات قطعی شده سال 96 وبا توجه به دستورالعمل صادره و برای بحث محاسبه مأخذ برگه قطعی صادره و اعمال معافیت با درنظر گرفتن ضرایب ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه خواهد شد وبرای رفع ابهامات مودیان محترم روابط عمومی اداره کل از طریق کانالهای ارتباطی اقدامات و اطلاع رسانی لازم را انجام خواهد داد .
ایشان با اشاره به مودیانی که مالیات سال 96 آنان قطعی نشده افزود : اگر مودیان محترم جهت قطعیت مالیات عملکرد سال 96 به ادارات امور مالیاتی سراسر استان مراجعه نمایند سریعا مالیات آنان قطعی خواهد شد .
وی با اشاره به دستورالعمل صادره از سوی سازمان در مورد خریداران سکه مشمول تبصره 100 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام داشت : مودیان و خریداران سکه تا سقف 200 سکه مشمول تبصره ماده 100 خواهند بود که تا 20 سکه معاف از مالیات واز 20 تا 60 سکه به ازای هر سکه 150 تومان و از 60 تا 100 سکه به ازای هرسکه 200 تومان و از 100 تا200 سکه به ازای هرسکه 250تومان باید پرداخت شود .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در ادامه یادآور شد : برای تحقق ارائه خدات مطلوب کافی نت ها باید درست عمل نمایند واگر در زمینه تکمیل فرم تبصره ماده 100 وتسلیم اظهارنامه اشتباهی رخ دهد ،اداره کل امور مالیاتی استان سمنان پیگیری خواهد کرد که کدام دفاتر پستی ، دفاتر پیشخوان وکافی نت اظهارنامه را به شیوه ای نادرست تکمیل نمودند .
بی نیاز افزود : همانطور که نمایندگان محترم کافی نتها ، دفاتر پستی ودفاتر خدمات پیشخوان در سطح استان درصدند به اهداف درآمدی خود برسند هدف اداره کل امور مالیاتی استان سمنان این است که باارائه خدمات مطلوب اعتماد سازی نموده و اهداف سازمانی را محقق نماید .
گفتنی است این جلسه با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان ، معاونت ها ،کارشناسان فناوری اطلاعات ،مسئولان محترم حراست وروابط عمومی وتمامی نمایندگان دفاتر پیشخوان ،دفاتر پستی و کافی نت ها در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

تاریخ خبر: 1398/03/21
کلمات کلیدی: تبصره ماده 100 دفاتر پیشخوان 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی