بسته حمایتی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از کلیه واحدهای تولیدی و واحدهای غیر تولیدی دارای بیش از50 نفر اشتغال
چاپ مطلب

بسته حمایتی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
از کلیه واحدهای تولیدی و واحدهای غیر تولیدی دارای بیش از50 نفر اشتغال
1- تقسیط بدهی های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده و معوقات بصورت بلندمدت و پلکانی با رعایت ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم (تاریخ ابلاغ برگ قطعی مبنای تصمیم گیری می باشد (
2- استفاده از حداکثر اختیارات بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مالیات عملکرد و ارزش افزوده تا 100% بخشودگی جرایم مالیاتی ( موضوع مواد 238 ، 244 ، 247قانون مالیاتهای مستقیم ) به استثنای مودیان بدحساب


3- تشکیل کارگروه ویژه به انتخاب مدیرکل امورمالیاتی با حضور نمایندگان استانداری واتاق بازرگانی اصفهان برای رسیدگی به موارد ارجاعی ازسوی استانداری ، یا اتاق بازرگانی اصفهان (حسب مورد اتاقهای اصناف وتعاون ) برای کلیه واحدهای تولیدی وغیر تولیدی (برخورداری از تسهیلات ویژه این بسته جهت واحدهای غیر تولیدی زیر 50 نفر اشتغال بنا به نظر این گروه میباشد )
تفویض اختیار بندهای 1 و 2 به ادارات امور مالیاتی (کلیه ادارت امورمالیاتی مرکزاستان وشهرستانهای تابعه )
4- تقسیط مجدد بدهی های مودیان معرفی شده ازجانب اتاق بازرگانی(حسب مورد اتاقهای اصناف وتعاون) به اداره کل امورمالیاتی بارعایت ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم
5 - الزام واحدهای مالیاتی در پذیرش دفاتر یا اسناد و مدارک واحدهای مذکور جهت تعیین درآمد مشمول مالیات با استفاده از اختیارات تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم (حتی المقدور از رسیدگی علی الراس خودداری گردد)
6 - باتوجه به تشکیل اداره امورمالیاتی جدید در معاونت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی باشرح وظیفه اختصاصی(صرفاجرای قرارکارشناسی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ) پرونده های ارجاع شده به این مجموعه بایستی با رسیدگی کامل به مستندات مودی ودرجهت اجرای عدالت مالیاتی حل وفصل گردد .
7 - استرداد اضافه پرداختی مالیات عملکرد و عوارض در کمترین زمان ممکن به مودیان مالیاتی (حداکثر ظرف یک ماه)
8 - ارسال پاسخ استعلام بانکها بارعایت تبصره 1 و 2 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم کمتر از پنج روز ) ترجیحا ظرف 24 ساعت )
9 - تشکیل کارگاهها و همایش ها و جلسات مرتبط بامشکلات واحدهای مذکوردر مناطق صنعتی بمنظور راهنمائی و مشاوره و حل مشکلات مودیان وترویج فرهنگ خوداظهاری مالیاتی با همکاری هیات امنای شهرکهای صنعتی استان
10- به منظور فرهنگسازی عمومی ، اداره کل امورمالیاتی نسبت به معرفی مودیان نمونه (خوش حساب ) به کارگروه متشکل ازنمایندگان استانداری اصفهان،اداره کل اموراقتصادی ودارائی،اتاق بازرگانی،(_حسب مورد اتاق های اصناف وتعاون ) سازمان صنعت ، معدن وتجارت وسازمان جهاد کشاورزی به صورت فصلی اقدام تا پس از تائید کارگروه ، از آنان در سطح استان تقدیر بعمل آید بدیهی است کارگروه مذکور مکلف است دراولین جلسه نسبت به تدوین شاخص های ارزیابی اقدام نماید .
11- اعطای معافیتهای قانونی از جمله معافیتهای موضوع مواد 132-141و138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین اعطای مشوق های قانونی از جمله تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 و ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در هنگام رسیدگی به درآمد مشمول مالیات مودیان مشمول مالیاتی توسط ماموران مالیاتی
12- باتوجه به مفاد بند (_ه) ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مقرر شد تشکل های اقتصادی به منظور شناسایی ودریافت مالیات عادلانه از کلیه فعالان اقتصادی وگسترش پایه مالیاتی با اداره کل امورمالیاتی همکاری نمایند
13- صدور تفویض اختیار بندهای 1-2-5و11 بسته حمایتی مذکور توسط اداره کل امورمالیاتی استان به کلیه ادارات امورمالیاتی مرکز استان وشهرستانها وبخش های تابعه

تاریخ خبر: 1398/03/04
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی