نصب صندوق فرووش برای کلیه صاحبان حرف ومشاغل پزشکی الزامی است
چاپ مطلب

صندوق فروش مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ضرورت نصب صندوق فرووش برای کلیه صاحبان حرف ومشاغل پزشکی خبرداد که مودیان محترم مکلفند در چهارچوب آئین نامه تبصره 2 ماده 169 به آن عمل نمایند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل عباس بی نیاز با اشاره به بند "ی" تبصره 6 بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه سال 98 بیان کرد : طبق بخشنامه صادره ،کلیه صاحبان حرف ومشاغل پزشکی ،پیراپزشکی ،داروسازی ودامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ،سازمان نظام پزشکی ایران ویا سازمان نظام دامپزشکی وسازمان دامپزشکی ایران صادر می شود مکلفند در چهارچوب آئین نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/4 واصلاحات والحاقات بعدی آن از پایانه فروشگاهی استفاده کنند .
وی در ادامه خاطر نشان کرد :کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی ،خصوصی ،وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی ،نیروهای مسلح خیریه ها وشرکتهای دولتی مکلفند دو درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند .
وی در ادامه افزود : مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی است که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند الف تبصره 6 پرداخت و مالیات آن کسر می شود ،نخواهد بود .
وی در ادامه با اشاره به وضعیت احکام مالیاتی شرکتهای بیمه در سال 98 افزود: طبق بند "ک "تبصره 6 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 98 ، شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی ، مالی واقتصادی اشخاص حقیقی وحقوقی در خواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مذبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال 97 خواهند بود .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به اهمیت وصول مالیات در احکام مالیاتی قانون بودجه 98 خاطرنشان کرد : سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 98 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین وتکلیف مطالبات تا پایان سال 97 مالیات دولت از اشخاص حقیقی وحقوقی اقدام کرده وحداقل سی درصد این مطالبات را وصول وبه ردیف درآمدی مورد نظر این قانون واریز کند .
بی نیاز ادامه داد : بانکها وموسسات مالی واعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق وسایر تکالیف مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وآئین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم جریمه ای معادل دو درصد حجم سپرده های اشخاص نزد بانک وموسسه مالی واعتباری در هرسال می شوند. این جریمه های از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود .
ایشان درا دامه خاطر نشان کرد : طبق تبصره 9 بخشنامه مذکور ، در راستای تحقق ماده 78 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در جهت اجرای اصل 30 قانون اساسی آستان قدس رضوی وآن دسته ازموسسات و بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)ب ه استثنای موردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات ویا نحوه تسویه آن را دارند موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه اقدام کنند. معادل درآمدهای واریزی از محل ردیفهای هزینه ای مربوط صرف توسعه عدالت آموزشی،نوسازی،مقاوم سازی وخرید تجهیزات برای مدارس روستایی ومناطق محروم می شود .
وی همچینین یاد آور شد: وجوه و هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی به منظور احداث ،تکمیل ،تجهیز فضاها ،حفاظت ،مرمت ونگهداری از بناهای تاریخی ،فرهنگی ،مساجد وحوزه های علمیه پرداخت می شود ،با تأئید سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری ،سازمان اوقاف وامور خیریه وشورای عالی حوزه ی علمیه حسب مورد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود .

تاریخ خبر: 1398/02/02
کلمات کلیدی: صندوق فروش 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی