مالیات بر ارزش افزوده و نظام سلامت
چاپ مطلب

سرمایه گذاری زیربنایی در بهداشت و درمان یکی از شاخص های توسعه یافتگی است چرا که با ارتقای سلامت در جامعه سبب افزایش میانگین امید به زندگی می شود که یکی از سه شاخص محوری در توسعه انسانی به حساب می آید. در حقیقت، کارکرد مطلوب نظام سلامت بر دو اصل اساسی پیشگیری از بیماری ها با استفاده از مراقبت های پزشکی و بهداشتی و اصل درمان استوار است و در صورتی که هر یک از این دو اصل دچار خدشه گردد، ممکن است تمام نظام اجتماعی دچار اختلال و بحران شود. به عنوان مثال، امکان دارد، عدم شناسایی و درمان به موقع بیماری ها، هزینه های بسیار بالایی به نظام اجتماعی تحمیل کند و نیروی انسانی را از چرخه فعالیت های اقتصادی خارج کند. بسط خدمات درمانی در گستره نظام اجتماعی می تواند از آسیب های حداکثری به نیروی انسانی جلوگیری کند به شرطی که مراکز درمانی به عنوان زیرساخت های نظام سلامت در سراسر کشور گسترده شوند. اما به انجام رساندن این مهم نیازمند سرمایه گذاری عظیم برای توسعه این مراکز است. از سوی دیگر، نظام اقتصادی به دلیل محدودیت منابع و نوسانات درآمدی در تأمین منابع برای توسعه زیرساخت ها کار چندان ساده ای پیش رو ندارد.
در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پس از انقلاب، استفاده از منابع مالیاتی برای توسعه نظام سلامت به عنوان یکی از منابع مالی مطمئن در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون نیز بخش زیادی از هزینه های وزارت بهداشت از طریق منابع مالیاتی تأمین می شود. به طوری که اختصاص یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت در بودجه سال 1393 به بعد را گره گشای بسیاری از مشکلات حاد مالی این وزارت خانه و زمینه ساز اجرای طرح تحول نظام سلامت دانست که از ابتدای اجرای قانون مالیات برارزش افزوده تا پایان شهریور سال 1397 ، رقمی معادل 15 هزار و 500 میلیارد تومان تحت عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت اختصاص یافته است . ازاین رقم ، 2256 میلیارد تومان در 6 ماه نخست سال 1397 تخصیص یافته و توانسته آرامش نسبی در حوزه سلامت ایجاد کند و گام های موثری برای بسط خدمات درمانی مناسب به عموم مردم بردارد. بخش زیادی از موفقیت این طرح به دلیل اختصاص درآمدهای مالیاتی به آن است که قابل پیش-بینی بودن و تحقق بلاشرط بودجه تخصیص یافته از این محل، آن را بر دیگر منابع درآمدی نظیر منابع نفتی برتری داده است.
از سوی دیگر، استفاده از منابع مالیاتی برای توسعه مراکز درمانی، حاوی یک معنای نمادین نیز هست. از آنجایی که هدف اصلی از اخذ مالیات تحقق عدالت اجتماعی است، اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به سلامت عمومی به معنای مصرف کردن درآمدهای عمومی برای خیر همگانی است و از این منظر، با حقوق ملت و مفهوم عدالت پیوند می یابد. در عین حال، توسعه و تجهیز مراکز درمانی با استفاده از درآمدهای مالیاتی نیز می تواند آثار پرداخت مالیات را برای جامعه به نحو ملموس تری نشان دهد. به طوری که تقویت دسترسی عمومی به بهداشت درمان و رضایت عمومی به دست آمده از این طریق، به بهبود نگرش مردم نسبت به نظام مالیاتی نیز می انجامد و زمینه را برای نهادینه کردن فرهنگ مطلوب مالیاتی بیش از پیش مهیا می سازد.


تاریخ یادداشت: 1397/12/04
کلمات کلیدی: مالیات برارزش افزوده 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی