چهل حرکت وتحول درسازمان امورمالیاتی کشور (سری دوم )
چاپ مطلب

تشکیل سازمان امورمالیاتی کشور
سازمان امور مالیاتی کشور (Iranian National Tax Administration) به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1380تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوایل سال 1381 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید. با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد .
طرح جامع مالیاتی
کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله دستاوردهای پس از اجرای این طرح است، اما برای رسیدن به یک سیستم مالیاتی که بتواند ضمن وصول تمام درآمدهای مالیاتی دولت، رضایت تمام صاحبان منافع سازمان را تامین کند، مستلزم داشتن یک رویکرد سیستمی در برخورد با مسائل و مشکلات مالیاتی است .
در صورت اجرایی شدن این طرح بهبود روش های دریافت مالیات، رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امیدوار شد .
در طرف دیگر این طرح،‌ مودیان مالیاتی قرار دارند که از خدمات الکترونیک و مکانیزه برخوردار خواهند بود، تا پایانی بر مشکلات حضوری، سنتی و سلیقه‌ای فعلی باشد .
به منظور استقرار نرم افزار یکپارچه مالیاتی; دریافت اظهارنامه ، ارسال صورت معاملات فصلی، دسترسی مودیان به پرونده مالیاتی خود، برخورداری از امضای دیجیتال و تامین اطلاعات مورد نیاز در فرایند الکترونیکی کردن نظام مالیاتی انجام می‌شود .
حذف مالیات علی الراس
قانونگذار جهت صیانت از حقوق مودیان و رضایت هر چه بیشتر آنان و نیز به منظور تحقق عدالت مالیاتی، در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 31/4/94 به این مهم جامه عمل پوشاند بطوریکه از ابتدای سال 1395 مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مدارک و اسناد و دلایل و شواهد عینی خواهد بود. اصلاح ماده 97 و حذف مواد 154، 135، 152، 98 و 158 و به بیان بهتر حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی است که امید می رود با اتخاذ سازوکارهای مناسب شیوه جدید کارآمد شده و به عدالت مالیاتی کمک شایانی بنماید .
ایجاد مشوق های مالیاتی
مشوق های مالیاتی مفادی از قانون مالیاتی هستند که بر مبنای آنها برخی فعالیت های اقتصادی نسبت به برخی دیگر از فعالیتها، بعضی دارایی ها در مقابل سایر دارایی ها، دسته ای از بنگاه ها در مقایسه با سایر بنگاهها و برخی روشهای تأمین مالی در برابر روشهای دیگر با کاهش یا صفر شدن موقت نرخ مالیاتی مورد توجه قرار می گیرند . به طور کلی می توان بیان کرد که اعطای مشوق های مالیاتی جهت تحریک سرمایه گذاری، یکی از ویژگی های مشترک تمام سیستم های مالیاتی دنیا است .
توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی
مروز گسترش جمعیت از یکسو و کمبود منابع طبیعی از سوی دیگر، انسانها را با مشکلات روزافزون در استفاده بهینه از منابع مواجه نموده است که از این رو ضرورت به کارگیری روشهای نوین تکنولوژی و فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک تسهیل کننده برای کسب حداکثر کارآیی و کاربری باید لزوما طی چارچوبی یکپارچه در تمامی بخشها به جریان افتد .
تکنولوژی اطلاعات ترکیبی از سخت‌افزار و نرم‌افزاری است که اطلاعات را دریافت، ذخیره، نمایش و انتقال می‌دهند. موفقیت در تکنولوژی اطلاعات، به توان کارایی و بهره‌وری که محصول معماری کلی سیستم و ارتباط آن با سازمانها، انسانها و محیطهای خارجی است، بستگی دارد .
سازمان‌ امور مالیاتی فعالیت‌های مالیاتی خود را به صورت اقتصاد دیجیتالی و مبتنی بر استفاده از فناوری‌های الکترونیکی پایه‌ریزی نموده است . این نوع اقتصاد تحت عنوان اقتصاد اینترنتی، اقتصاد تحت وب و اقتصاد جدید نیز نامیده می‌شود. در این شکل جدید از اقتصاد زیر‌ساخت‌های دیجیتالی، بسترهای لازم برای همکاری، ارتباط، جست‌وجوی اطلاعات و فعالیت‌های افراد و سازمان‌امور مالیاتی را فراهم می‌کند
آموزش ذینفعان
سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب وظیفه اطلاع رسانی و آموزش مودیان و سایر ذینفعان نظام مالیاتی آمادگی خود را برای برگزاری دوره های آموزشی مستقیم و رایگان توسط متخصصین اعلام می دارد .
کلیه تشکل ها و فعالان بخش خصوصی و سایر علاقمندان می توانند تقاضای شرکت خودراارئه نمایند
کاهش اتکاءبه درآمدهای نفتی
سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است با گسترش پایه های مالیاتی و به تور انداختن فراریان مالیاتی بدون تغییر نرخ، افزایش قابل توجهی در مالیات ستانی داشته باشد و این نشان دهنده جهت ‎ گیری دولت در کاهش وابستگی بودجه به نفت، استفاده بهینه از درآمدهای نفتی و حرکت در مسیر توسعه پایدار است و این دستاوردهای ملی دولت با تخریب ‎ های اخیر از چشم مردم پنهان نمی ‎ شود .
تامین درآمدهای عمومی از طریق وصول عادلانه مالیات
برای اداره ی امور کشور، اجرای سیاست های مالی، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه های توسعه و عمرانی کشور، از آن استفاده کند. در این بین، گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی ، نقش فزاینده ی دولت ها در گسترش خدمات عمومی و هم چنین گسترش تعهدات دولت ها در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسئله ای مهم وتاثیر گذار برای تمامی دولت ها تبدیل کرده است و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت ) ، تخصیص مجدد منابع از طریق توسعه‌ی اقتصداری و ثبات اقتصادی تغییر داده است .
تسهیل دادرسی مالیاتی
فرآیند رسیدگی به اختلاف مالیاتی و اجرای عدالت مورد نظر مودیان محترم مالیاتی همواره از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.بدین سبب ،تفکر بازنگری و اصلاح روش ها و سیستم هیات های حل اختلاف مالیاتی در ساختار و اجرا(که از گام های مهم و اساسی سازمان می باشد)را مورد توجه قرار داده و مجموعه ای از اصول و مقررات و رویه ها در فرآیند رسیدگی،تخت عنوان دستور العمل دادرسی مالیاتی به زینت طبع آراسته شده است تا اجرای آن موجب تحقق هرچه بیشتر عدالت و انتظام امور و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلاف مالیاتی شود
هدفمند نمودن معافیتهای مالیاتی
یکی از رویکردهایی که دراصلاحیه قانون مدنظر قرار گرفته است هدفمند و شفاف سازی معافیتهای مالیاتی بود. در بیانی مجمل، معافیت مالیاتی عبارت است از خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ای از شمول پرداخت موقت و غیر دائمی مالیات که عمدتا ابزاری جهت اعمال سیاست های حمایتی دولت است. با این تعریف مشخص می شود که هر نوع معافیت مالیاتی می بایست اولا بر اساس قانون ایجاد شود و ثانیا به صورت موقت و غیر دائمی اعطا شود و ثالثا تابع سیاست های حمایتی دولت باشد .
تکمیل زنجیره اطلاعات مالیاتی
در حال حاضر تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی از اولویت های کلیدی سازمان به شمار می رود،
طرح جامع مالیاتی ?? پروژه دارد که همگی اجرایی شده و مهم ترین و اصلی ترین پروژه این طرح که نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که این نرم افزار نهایی شده و در ادارات مالیاتی در حال اجرا می باشد .
رعایت حقوق شهروندان
حقوق شهروندی مودیان مالیاتی نیز از مقوله‌های خاص حقوق شهروندی به شمار می‌رود که با توجه به اقتدارات و اختیارات گسترده دستگاه مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوع حقوق، در سال‌های اخیر در پرتو توجه به حقوق شهروندی در حوزه‌های تخصصی، مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار گرفته و سازوکارهای مختلفی را برای تبیین و اجرای آن در نظام مالیاتی خود به کار برده‌اند. توجه به حقوق شهروندی مودیان مالیاتی بدون تردید می‌تواند به تعدیل رابطه بین دو طرف معادله مالیاتی منجر شود و حتی موجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مالیاتی و دولت را فراهم سازد .
در حقوق مالیاتی تحقق عدالت کارکرد مهمی در احقاق حق مودیان مالیاتی دارد. از جمله حقوق مودیان عبارت است از:حق دادخواهی علیه نظام مالیاتی،حق برخورداری از رفتار منصفانه،حق حریم خصوصی مودی،عدم افشای اطلاعات مودی،حق ممیزی های معقول،حق اخذ توضیحات توسط مودی،حق داشتن مترجم،مشاور،حسابرس،حسابدار،کارشناس و وکیل مالیاتی، حق اعتراض و شکایت و ...
ایجاد باجه های خدمات مودیان
اجرای پروژه استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی و نیز پروژه پیاده‌سازی سراسری فرآیندهای مالیاتی استاندارد شده و بسترسازی ساختاری و فرآیندی برای اجرای پروژه نرم افزار یکپارچه مالیاتی و تفکیک وظایف مالیاتی و یکسان‌سازی اجرای فرآیندهای مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی و بهبود فضای کاری و ایجاد باجه‌های ارائه خدمات به مودیان و ذی‌نفعان در قالب اهداف طرح جامع مالیاتی است .
ایجاد ساختار و رویه‌های مدیریت فرآیند، مودی‌مداری و جهت‌گیری تمام فرآیندها به سوی رضایتمندی مودیان و فراهم آوردن امکان توسعه و مهندسی مجدد فرآیندها در ادارات کل امور مالیاتی در طرح جامع مالیاتی در نظر گرفته شده است
تصویب نامه اخذ مالیات مضاعف
دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت‌های خارجی‌ موافقت­نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت­نامه­های مربوط به امور مالیاتی که تا ‌تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت‌ موظف است ظرف یک­سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت­نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس‌شورای اسلامی گزارش نماید .
نرخ صفر مالیاتی
منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود
اطلاع رسانی وفرهنگسازی مالیاتی
با عنایت به اجرای قوانین جدیدی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا اجرای طرح جامع مالیاتی، شهروندان و مودیان مالیاتی نیازمند آگاهی بخشی در خصوص اجرای این قوانین و نیز اثرات شگرف آن در چرخه اقتصادی و چرخه معیشت خود می باشند. در همین راستا بخش های اطلاع رسانی نظام مالیاتی کشور با انتشار اطلاعیه ها و اعلان های خبری می توانند نقش موثری در آگاهی دادن به افراد جامعه در زمینه اجرای قوانین پویای مالیاتی از این دست داشته باشد .
همچنین یکی از مهم ترین آثار موثر اطلاع رسانی مالیاتی در نزد افکار عمومی را می توان در مقابله با سوء استفاده های احتمالی از سوی برخی قانون شکنان و فراریان مالیاتی دانست .
واریز عوارض ارزش افزوده تحت عنوان نرخ سلامت
صرفا یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد، واریز می‌شود . صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف ‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت‌‌‌‌ امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود .
مقابله با فرار مالیاتی
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل شده است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌نماید . به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند .
ارائه الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی
ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی از جمله مهمترین خدمات ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی بر بستر اینترنت است. ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد قانونی مقرر که به حکم قانون از جمله مهمترین تکالیف قانونی مودیان به شمار می آید و قانونگذار آن را شرط برخورداری از هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی اعلام کرده است بیش از این به صورت کاغذی و به روش سنتی انجام می گرفت که چالش ها و نارضایتی زیادی به دنبال داشت. هزینه بر بودن فرایندهای کاغذی، عدم امکان ارائه اظهارنامه در وقت غیراداری، ازدحام مراجعه کنندگان در ادارات امور مالیاتی و مشکلات ناشی از آن مثل ترافیک و غیره و مشکل ذخیره و بایگانی اسناد کاغذی از جمله مهمترین مشکلات و چالش های شیوه سنتی ارائه اظهارنامه مالیاتی بود. در حال حاضر اما، مودیان مالیاتی از امکان ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی برخوردار هستند و در موعد قانونی مشخص می توانند در هر ساعت از شبانه روز نسبت به ارائه اظهارنامه الکترونیکی خود اقدام کنند .
سازمان محبوب
سازمان ها در سیر بلوغ و تکامل خود، عموما افزایش کارآیی و اثربخشی دستگاه را در نظر می گیرند، سازمان امورمالیاتی از این مرحله فراتر رفته ایم و درکنار کارآمدی، اثربخشی و مطلوبیت، در تلاش هستیم که یک سازمان محبوب در نزد مردم باشیم .
مالیات هم حق ‎ الناس و هم بیت ‎ المال است و باید در وصول آن، رعایت انصاف و عدالت بشود و همچنین محیطی با نشاط در ادارات مالیاتی برای مودیان ایجاد شود .
تدوین واجراء منشور حقوق شهروندی
دستگاه مالیاتی باید قبل از انجام هرگونه ممیزی و تشخیص مالیات، مودی مالیاتی را از حقوق خودآگاه کند و توصیفی جامع از آن را برای مودیان فراهم سازد. که سازمان امور مالیاتی کشور این موضوع را از طریق تنظیم و ابلاغ منشور یا بیانیه حقوق مودیان استخراج شده از قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین تهیه کتابچه راهنمای حقوق شهروندی مودیان مالیاتی و تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی و آموزش رسانه‌های گروهی از طریق صداوسیما و توسعه دانش حقوق عمومی‌ و حقوق بشر انجام داده است .
سازمان امور مالیاتی کشور باید موارد مصرف مالیات را به اطلاع مردم برساند و مشخص نماید که پولی که تحت عنوان مالیات از آنها گرفته می شود در مواردی همچون کاهش شکاف درآمدی میان طبقات فقیر و ثروتمند از طریق اختصاص یارانه هدفمند به اقشارضعیف جامعه مبادرت می ورزد . توده های مردم زمانی از رفاه اقتصادی و اجتماعی برخوردار خواهند بود که توزیع درآمدها بصورت عادلانه صورت گیرد تا مردم عادی بتوانند نیازهای اقتصادی خود مانند مسکن ، غذا، بهداشت و رفاه را تامین نمایند . مالیات عامل موثری در بسیج منابع موجود جهت نیل به توسعه اقتصادی می باشد

تاریخ خبر: 1397/11/10
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی