چهل حرکت وتحول درسازمان امورمالیاتی کشور (سری اول )
چاپ مطلب

ارتقاء جایگاه مالیات
مالیات در مقایسه با درآمدهای نفتی و مشتقات آن ، از اثربخشی بهتری در جامعه برخوردار می باشد و قوام و دوام بهتری در ساختن جامعه ایی پیشرفته دارد و اثربخشی مالیات در حوزه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، محکم تر و باثبات تر از اثربخشی درآمدهای نفتی است. در مقابل ، شهروندان هم باید به این آگاهی برسند که اثربخشی و بهبود کیفیت زندگی اجتماعی در گرو ، پرداخت به موقع و درست مالیات می باشد .
افزایش نقش مالیات درتولید ناخالص داخلی
سال گذشته در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بدهی مالیاتی ???? بنگاه تقسیط مالیاتی و مقرر شد تا فعال شدن آنها در سال اول مالیاتی را اخذ نکنیم و بنا داریم تعداد این واحدها را به ?? هزار واحد افزایش دهیم . تولید ناخالص ملی از محل درآمدهای مالیاتی در برنامه ششم توسعه باید به ?? درصد افزایش یابد .
تعامل نظام مالیاتی باتشکل های صنعتی وحرفه ای
طرح‌های جدید نظام مالیاتی در راستای گسترش تور مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی در کشور است; این در شرایطی است که در حال حاضر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و کنترل تورم، اساسی ترین سیاست‌های دولت به شمار می رود .
انجام مشاوره های مالیاتی
با توجه به ساختار پیچیده بازارهای امروزی و قوانین متعدد مالیاتی، مشاورین با تجربه ، سازمان امورمالیاتی افتخار دارند در خصوص کلیه خدمات سازمان مالیاتی از ابتدا تا انتها راهنمای شما باشد تا با استفاده از به کار گیری دانش فنی به روز ،تعهد، تخصص، امانت داری و راز داری، رضایت کامل مودیان متقاضی را جلب نماید
برون سپاری خدمات مالیاتی
آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور واگذاری و برون‌سپاری برخی از فعالیت‌های مالیاتی به بخش غیردولتی تصویب شد . بر این اساس مراد از برون‌سپاری، واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت‌های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت برای تسهیل امور مودیان، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی است .
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تناسب نیازها،شرایط، اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و مختلفی در مورد انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است.
تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1366-1357
تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1371-1366
تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1380-1371
تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1394-1380
جرم مالیاتی
در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، هفت مصداق برای جرم مالیاتی احصا شده است که بر اساس آن هر فردی این هفت کار را انجام دهد مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می‌شود .
? - تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
? - اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
? - ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ??? قانون مالیات‌های مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد ??? و ??? مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام
? - عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده .
? - تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نهام خود بر خلاف واقع .
? - خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
قانون موسوم به «تجمیع عوارض» علی رغم نام آن نه تنها جمع کننده عوارض ، بلکه حاوی اصلاحات اساسی در مجموعه کلی نظام مالیاتی کشور است ، که اجرای آن علاوه بر کاهش مشکلات اداری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ، کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری ، توسعه فضای رقابتی در امر تولید و سرمایه گذاری و کاهش حجم فعالیت های غیرضروری دستگاه های اجرایی ، موجب افزایش کارایی وصول مالیات و عوارض و نیز افزایش شفافیت بودجه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها شده است .
افزایش تمکین مالیاتی
اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین می گردد; ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد .
گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، هزینه های دولت را با روندی افزایشی مواجه ساخته است و تامین چنین هزینه هایی منابع درآمدی مطمئن را می طلبد. یکی از مهمترین و اصولی ترین راه های تحقق اهداف درآمدی دولت تلاش در جهت افزایش تمکین مالیاتی است .
تمکین مالیاتی به معنی پایبندی داوطلبانه به متن و روح قانون می باشد. تمکین کامل مالیاتی از جمله اهداف مهمی است که تمامی سیستم های مالیاتی در راستای دستیابی به آن هستند و در واقع می توان گفت که درجه تمکین مالیاتی در هر کشوری معیار سنجش کارایی سیستم مالیاتی آن کشور است .
افزایش خوداظهاری مالیاتی
مروزه مالیات به عنوان یکی از بهترین و آسان ترین راه های تامین درآمد دولت، به خصوص تامین هزینه های جاری مورد توجه است. بررسی ترکیب درآمدهای دولت، بیانگر این امر است که درآمد مالیاتی در مقایسه با سایر منابع درآمدی دولت در مقایسه با درآمدهای نفتی، پایین است . همچنین در مقایسه با تولید ناخالص داخلی نیز در سطح پایینی قرار دارد. به منظور افزایش این نوع درآمد، شناخت مشکلات نظام مالیاتی و رفع آنها ضروری است. علیرغم همه آثار و تبعات مثبت مالیات بر اقتصاد جامعه، همواره وضع و اخذ آن در سطح جامعه با تنش هایی همراه بوده که وصول مالیات را با مشکل مواجه می سازد. نظر به اینکه در فرآیند وصول مالیات، مودیان به عنوان یکی از ارکان موثر بر نظام مالیاتی کشورها مطرح هستند، لذا جلب همکاری آنها و تشویق آنان به تمکین داوطلبانه همواره به عنوان یکی از راهبردهای اصولی و نیز شرط موفقیت سازمان امور مالیاتی است .
ساده سازی نظام مالیاتی
د ر دو دهه اخیر ساده سازی مالیات به یکی از ارکان اصلی برنامه های اصلاح مالیاتی در کشورهای مختلف بدل شده است. این امر نه تنها به دلیل اثراتی است که پیچیدگی روی هزینه های تمکین داوطلبانه مالیات دهندگان و فرار مالیاتی دارد بلکه در مورد سیستم مالیات بر درآمد این امر مانع بزرگی در برابر عدالت و کارایی قلمداد می شود و امری فراتر از هزینه های اداری و تمکین است
مالیات برارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد . این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است
. از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است . , و با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد .
مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است . به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد . بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد . لذا از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد .
تامین نیروی انسانی وافزایش ساختارادارات مالیاتی
در اجرای ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد ، سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1381 به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید .با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات ، وظایف ، نیروی انسانی ، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید .
اولین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای عیسی شهسوار خجسته بود که تا سال 1383 این مسئولیت را به عهده داشت .پس از ایشان آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه از سال 1383 تا 1384 وآقای علی اکبر عرب مازار از سال 1384 تا 1388 و آقای علی عسکری از سال 1388 تا 1394 و از آذرماه 1394 آقای سید کامل تقوی نژاد ریاست سازمان را بر عهده داشته اند .
دسترسی به بانکهای اطلاعاتی مودیان
ماده ??? مکرر مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی را مکلف به دریافت اطلاعات مالی با هدف جلوگیری از فرارهای مالیاتی کرده است. سیستم بانکی به عنوان یکی از زیر بناهای اصلی اقتصاد کشور نقش مهمی در شفاف سازی اطلاعات مالی و مقابله با فرار مالیاتی دارد. در سالهای گذشته بحثهای مختلفی در خصوص بررسی حسابهای بانکی مطرح شد که بررسی اطلاعات مربوط به سپرده‌ها را با چالش رو به رو میکرد، اما بعد از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنان ایجاد یک وفاق عمومی برای مبارزه با فرار مالیاتی به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی قصد دارد این بار به تکلیف قانونی خود برای وصول اطلاعات مالی از سیستم بانکی عمل کند.
واریز عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری ها ودهیاری ها
تامین مالی شهرداری‌ها توسط دولت از طریق واریز درصدی از وصولی مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور با اجرای قانون مالیاتی برارزش افزوده درحال وقوع است که تاکنون مبالغ زیادی به حساب شهرداری ها ودهیاری ها واریز شده است
تامین فضای اداری موردنیاز سازمان مالیاتی
سازمان امورمالیاتی یکی از پر درآمدترین سازمان‌های دولتی در کشور بوده و از سال ?? تاکنون با پیشی گرفتن از شرکت ملی نفت اولین واریزکننده به خزانه کشور می‌باشد; به‌ طوری‌ که در بودجه‌ بندی سالیانه درصد بسیار بالایی از درآمدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بودجه جاری کشور به وسیله ? دریافت مالیات توسط این سازمان حاصل می‌شود .
نام گذاری اماکن عمومی بنام مالیات
نامگذاری اماکن عمومی بنام مالیات ، موضوعی است که مورد توجه بسیاری از محققین حوزه‏های علوم اجتماعی قرار گرفته است. نامگذاری مانند هر عمل دیگر، در زمینه و بستر اجتماعی و فرهنگی معینی انجام می‏شود و از این مولفه تأثیر می‏پذیرد. عمل نامگذاری در سطح یک جامعه و گروه، مبین گرایش‏های جمعی موجود در آن جمع است و می‏توان براساس تغییر در روند نامگذاری و تحول در نام‏ها در مورد تحول و تغییر آن جامعه قضاوت کرد

تاریخ خبر: 1397/11/10
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی