دفتر آموزش
معاون دفتر آموزش از تدوین برنامه و تقویم آموزشی سال 1398 ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور خبر داد
چاپ مطلب

آقای مقدم

یکی از مهمترین مسایلی که مدیران و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی با آن مواجه‌اند ، مسأله مهارت نیروی انسانی و جایگاه آموزش در پیشرفت اقتصادی و توسعه است .
پیچیدگی این امر آن است که با شرایط توسعه اقتصادی کشور ، شناخت دقیق روش های برنامه‌ریزی کلی آموزشی ، با توجه به تحولات اقتصادی ، سیاسی و علمی کشور کمی سخت بدست می‌آید . بنابراین تعیین نقش و میزان " تأثیر آموزش در توسعه " نیازمند تحقیق و بررسی‌های اساسی و برنامه ریزی دقیق آموزشی است در این راستا آقای بهرام نقی مقدم معاون محترم دفتر آموزش در خصوص تدوین برنامه و تقویم آموزشی سال 1398سازمان اظهار داشتند:
با توجه به پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در سازمان، عملکرد کارکنان از حالت منبع محور به حالت نقش محور تغییر کرد. دفتر آموزش نیز برای رویارویی موثر با چنین تغییری برنامه ریزی لازم را در راستای تعریف دوره های آموزشی نقش محور انجام داد و تعداد 4 پودمان آموزشی با عناوین (مدیریت امور مودیان، حسابرسی مالیاتی، دادرسی مالیاتی و اجراییات) را در کارگروه آموزش به تصویب رساند. طی 15 جلسه کار گروه آموزشی و حسب توافق نظر اعضای محترم کارگروه آموزش، تعداد 41 تک درس تخصصی برای پودمان های آموزشی مذکور استخراج شد.
با توجه به نقش های تخصیص یافته به کارکنان توسط طرح جامع مالیاتی، نیازهای آموزشی فرد تعیین و در جدول استاندارد آموزشی فرد مورد نظر به عنوان نیازهای آموزشی ثبت شد و دفتر آموزش بر اساس جدول استاندارد آموزشی مشخص شده، جدول زمان بندی و نقشه یادگیری هر فرد را در طول مدت خدمت ارائه داد; حاصل یا نتایج نیازسنجی آموزشی شغلی که در جدول استاندارد آموزشی فرد ثبت شده است با شناسنامه آموزشی ایشان مقایسه و شکاف بین این دو به عنوان نیاز آموزشی فرد تعیین شد. در نهایت با توجه به نیاز آموزشی کارکنان شاغل در هر اداره کل و ضرورت برنامه ریزی و تهیه وتدوین تقویم آموزشی مربوط به برنامه های آموزشی سال 1398، برنامه های آموزشی پیش بینی شده در سال آینده با اولویت دوره های تخصصی مالیاتی (نظری،کار با نرم افزار و کارگاه های آموزشی) و همچنین دوره های بهبود مدیریت و دوره های عمومی الزامی که محتوای آموزشی آنها تولید گردیده است، طراحی و تدوین و برنامه آموزش سال 1398 در قالب فرمهای الف به کارگروه آموزش ارائه گردید که در این کارگروه به تأیید رسید و جهت تصویب به کمیته ساختار و منابع انسانی سازمان پیشنهاد گردید. باتوجه به این برنامه برش استانی برنامه ادارات کل در قالب فرم ب برای آنها ارسال شد. تا به کمک آن بتوانند تقویم آموزشی خود را تدوین نمایند و سایر دوره های آموزشی مورد نیاز ادارات کل را به دفتر آموزش اعلام نمایند.
در حال حاضر از تعداد کل 44 اداره کل امور مالیاتی استان ها و ستاد شهر و استان تهران تعداد 33 اداره کل، برنامه و تقویم آموزشی خود را اعلام نموده اند که تا پایان دی ماه 1397 به عنوان برنامه نهایی سال 1398 به آنها ابلاغ خواهد شد.

تاریخ خبر: 1397/10/05
کلمات کلیدی: تقویم آموزشی سازمان امور مالیاتی 
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی