جلسه فرهنگسازی مالیاتی شهرستان برخوار
چاپ مطلب

درراستای افزایش اطلاعات مالیاتی مودیان محترم مالیاتی ابوالجمعی شهرستان برخوار ازحیث وظایف قانونی وچگونگی انجام تکالیف قانونی ایشان در روز شنبه مورخ 24/9/1397 جلسه ای ازساعت 14 لغایت 16 با حضورریاست اداره امورمالیاتی شهرستان برخوار ورییس گروه مالیاتی اشخاص حقوقی این اداره ، همچنین آقای دکتر زارعان ریاست محترم اداره آموزش وپرورش شهرستان ، موسسان و مدیران مدارس غیر انتفاعی و مدیران آموزشگاههای آ زاد علمی ، هنری وآموزشی شهرستان برخوار ونیز با حضور آقای علیخانی رییس محترم اداره روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اصفهان وهمکاران درمحل سالن آمفی تاترهنرستان لقمان شهردولت آباد برگزارگردید که درابتدا ریاست محترم اداره آموزش وپرورش شهرستان مسائل اداری وآ موزشی مرتبط با مجموعه تحت امر خودرا بیان نموده وسپس ریاست اداره امورمالیاتی باتشکراز برگزارکنندگان جلسه درخصوص مقوله مالیات واهمیت آن در اقتصاد کشور وضرورت تحقق درآ مد های مالیاتی ونیز لزوم توجه حاضرین درجلسه بعنوان بخشی از مودیان مالیاتی سازمان امورمالیاتی به انجام تکالیف قانونی مقرر وتلاش درافزایش سطح فرهنگ مالیاتی سخنانی ارائه نمودند .
متعاقبا آقای علیخانی رییس محترم اداره روابط عمومی درزمینه فرهنگسازی مالیاتی ، نقش مودیان درجهت کمک به سازمان امورمالیاتی بعنوان همیاردر توسعه فرهنگ مالیاتی و اقدامات انجام شده اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان بمنظور افزایش سطح آگاهی های تمامی مودیان محترم مالیاتی توضیحاتی بیان نمودند . وبدنبال آن رییس گروه مالیاتی اداره بااستفاده از اطلاعات تصویری ازطریق دیتا شو وکلیپ های آموزشی بطور مبسوط درمباحث گوناگون مالیاتی مرتبط بافعالیت اقتصادی وغیر انتفاعی مدعوین به ادای توضیحات وپاسخ به سوالات حاضرین پرداختند ودرپایان جلسه باذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) به پایان رسید

تاریخ خبر: 1397/09/26
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

بیانیه حریم خصوصی
سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی