دومین جلسه آموزشی اطلاع رسانی و فرهنگسازی مالیاتی ویژه اصحاب محترم رسانه استان اصفهان برگزار شد.
چاپ مطلب

دومین جلسه آموزشی آشنایی با مباحث مالیاتی با رویکرد اطلاع رسانی و فرهنگسازی مالیاتی با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان، معاون حسابرسی مالیاتی و روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان با همت و همیاری مجتمع مطبوعاتی استان اصفهان و با حضور نمایندگان اصحاب رسانه استان برگزار شد. در این دوره نمایندگان اصحاب رسانه حاضربا شیوه های اخپذمالیات از طرق خوداظهاری مطابق با تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم وحسابرسی مالیاتی از طریق ارائه اظهارنامه مالیاتی وبررسی دفاتر واساد قانونی مطابق با آئین نامه تحریر دفاتر قانونی آشا شدند .


تاریخ خبر: 1397/08/29
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی