افزایش مالیات در سایه جلب اعتماد مودیان
چاپ مطلب

امروزه مالیات به عنوان منبع درآمد و ابزار مالی دولت نقش بسیار کلیدی، حساس و مهمی در اقتصاد یک جامعه ایفاء می کند. یکی از اهداف بلند مدت سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب سند چشم انداز کشور، اعتماد به مودیان و افزایش مشارکت عمومی در ارتباط با پذیرش و پرداخت مالیات می باشد.
باتوجه به اهمیت دریافت مالیات از شهروندان، ارایه سازوکارهای دریافت مالیات به نحوی که رضایت شهروندان را درپی داشته با شد، یک مولفه مهم در نظامهای مالیاتی است.
امروزه در اکثر کشورها شیوه وصول مالیات از روش پرداخت اجباری مالیات به روش اختیاری و خوداظهاری تغییرکرده است. این تغییر شیوه در وصول مالیات ، باعث افزایش تمرکز سازمان های مالیاتی بر توسعه فرهنگ و تمکین مالیاتی جهت نیل به اهداف آنان گردیده است. یکی از مهمترین عوامل موثر در چنین تمکین داوطلبانه ای ، افزایش شفاف سازی و اعتماد مردم به دستگاه مالیاتی می باشد و این محقق نمی گردد مگر اینکه خود مالیات دهندگان شاهد مصرف مالیات های پرداختی خود در جامعه و بهبود شرایط زندگیشان باشند.
از این رو می توان با ایجاد شرایط مناسب، اعتماد مودیان مالیاتی را جلب و با صرف هزینه های کمتر، بخش اعظمی از مالیات های خود را بر پایه اعتماد متقابل و مشارکت مودیان مالیاتی وصول نمود.
در بسیاری از کشورها مالیات در همان منطقه‌ای که دریافت گردیده است مصرف می‌شود تا مردم بهبود شرایط خود را مستقیما مشاهده کرده و با مقایسه وضعیت خود با مناطقی که مالیات کمتری می دهند به پرداخت مالیات تشویق شوند.
درسایه اعتماد دولت به مردم است که ، دلبستگی ملی جهت مشارکت در نوسازی وتوسعه ‏کشور در آنان ایجاد می شود ، و مردم با خودانگیختگی و پرداخت داوطلبانه مالیات ، در واقع ‏، دین خود را نسبت به کشورشان ادا می کنند. اعتماد نمودن به آحاد جامعه ، مشارکت ‏دادن آنان در نوسازی و توسعه وآبادانی کشور است ، و آن نیز میسر نخواهد گشت مگر ‏اینکه ، دولت در قبال اعتماد مردم ، خود را پاسخگو بداند ، تا مردم واقعا احساس کنند که ‏قانون برای همه یکسان می باشد. ‎
از این رو شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی تدوین قوانین و مقرراتی است که بر پایه مودی محوری باشد.نظام مالیاتی ایران چندین بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است و در اصلاحات قانون جدید که با در نظر گرفتن اهداف توسعه دولت صورت گرفته است توجه به مودیان مالیاتی و تامین خواسته های آنان مد نظر بوده و اساس قانون جدید بر پایه خوداظهاری و اعتماد و احترام به مودیان قرار دارد. بر این اساس سیستم مالیاتی به دنبال آن است که این باور را در مودی ایجاد نماید که اظهارات او مورد اعتماد واقع می گردد. ارج نهادن به مودیان مالیاتی موجب جلب اعتماد آنها می شود و مشارکتهای بزرگ و ملی را ایجاد می کند و لازمه این رابطه ، شفاف سازی اصول ارتباطی فی مابین سازمان امور مالیاتی و مودیان می باشد.
لذا علاوه بر افزایش فرهنگ مالیاتی و بالا بردن آگاهی عمومی ، مردم باید به این باور برسند که ، مالیات ها در جهت رفاه آنان وتعالی کشور هزینه می شود ، که این امر نیز مستلزم اعتمادسازی دولت و اطلاع رسانی جامع در این زمینه است .
بنابر این می توان گفت اعتمادسازی علاوه بر اینکه منجر به افزایش دانش شهروندان حقیقی و حقوقی در زمینه اهمیت ضرورت پرداخت مالیات می شود بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به همراه خواهد داشت.


تاریخ یادداشت: 1397/05/09
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی