مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد:
پرداخت بالغ بر552میلیارد ریال به شهرداری های استان
چاپ مطلب

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: بالغ بر552میلیارد ریال ازمحل عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدعلی غفاری ،مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمداظهارداشت: از محل عوارض آلایندگی و مالیات برارزش افزوده درسال 96 حدود 70درصد به شهرداری ها و 30درصد به حساب 553دهیاری ،روستا ومناطق عشایری واریز شد که این اعتبار نقش موثری در افزایش سطح برخورداری شاخص عمران وآبادانی این مناطق داشته است.
وی افزود: در سال 95 بیش از 427میلیاردریال بین دهیاری ها وشهرداری های استان توزیع شد که بیش از272 میلیاردو 883میلیون ریال از این مبلغ به حساب شهرداری ها و افزون بر199میلیارد و 483 میلیون ریال به حساب دهیاری ها وروستاهاواریز شد.


تاریخ خبر: 1397/01/22
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی