مدیرکل امورمالیاتی استان همدان:
مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشور
چاپ مطلب

مدیرکل امورمالیاتی استان همدان بر اهمیت و نقش بی بدیل مالیات در رشد و توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد دلشادی، مدیرکل امورمالیاتی استان همدان گفت: یکی ازمهمترین اهداف وصول مالیات، کاهش شکاف موجود بین درآمدهای طبقات ثروتمند و فقیر است.
وی با بیان اینکه اصولا توسعه به معنای افزایش رفاه اجتماعی برای همه افراد کشور است، خاطر نشان کرد: تکیه بر اقتصاد داخلی، ایجاد ثروت، کارآفرینی، تولید و اشتغال باعث افزایش درآمدهای مالیاتی، و نیز متقابلا، افزایش درآمدهای مالیاتی موجب بهبود شاخص های مذکور می شود، ودر نهایت منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور می گردد.
محمد دلشادی در ارتباط با تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور است و نقش ما به عنوان متولیان امرمالیات در این رابطه بسیار مهم و حساس است.
مدیر کل امورمالیاتی استان همدان در ادامه در خصوص اهمیت پرداخت مالیات نیز نکاتی را مورد اشاره قرار دادو افزود: پرداخت مالیات یکی از معیارهای اصلی توسعه بشمار می رود ودر هرکشور که مردم در پرداخت مالیات مشارکت بالایی داشته باشند شاهد رشد و توسعه یافتگی آن کشور هستیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: پرداخت مالیات یکی از منابع عمده کسب درآمد دولت نیز بشمار می رود و بدون شک با افزایش درآمدهای مالیاتی خدمات دولت در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و بهداشتی و... به صورت چشمگیری ارتقاء و بهبود خواهد یافت.


تاریخ خبر: 1397/01/19
کلمات کلیدی: همدان 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی