مالیات الکترونیک
چاپ مطلب

جهان مدرن و رشد روزافزون بکارگیری فناوری های پیشرفته، دگرگونیهایی بنیادی در نگرش انسانها به شهرنشینی و سبک زندگی آنها بوجود آورده است. اکنون زندگی بدون بهره گیری از ابزارآلات صنعتی نوین بویژه با زمینه های الکترونیک بسیار سخت و دشوار است. تصور اینکه انسان بتواند کارهای پیچیده، پرشمار و غالبا تخصصی خویش را همچون گذشته به روشهای مکانیکی و حتا الکتریکی به انجام رساند، امری ناشدنی است. جدا از پیامدهای کمابیش منفی و دردسرآفرین زندگی مدرن شهری و روند پرشتاب دگرگونیهای محیط پیرامون، سرعت و آسانی دسترسی به امکانات گوناگون از سویه های مثبت زیستن در چنین شرایطی است.
بیراهه نرفته ایم اگر بگوییم سازمانها و نهادهای دولتی، بیش و پیش از شهروندان نیازمند سازگاری با وضع موجود، بکارگیری بهنگام و بهینه از فرصتها، و آموزش کارکنان کارآمد در چنین شرایطی هستند. امروزه، بهره گیری از امکانات فناوری الکترونیک و به نوبه ی خود، همگانی کردن یا در دسترس گذاشتن این امکانات، از وظایف نانوشته برای هر سازمان دولتی بروز و کارآمد است.
در این راستا، «سازمان امور مالیاتی کشور» نیز همچون سایر دستگاههای دولتی در کشور، و همچنین به دلیل شمار بالای مراجعین، گستردگی مخاطبین و خدمات، حساسیت بالای گفتمان مالیات در جامعه و با هدف تحقق عدالت مالیاتی، همواره کوشیده است تا یکی از پیشروترین سازمانهای دولتی در زمینه ی بکارگیری درست، بهنگام و کارآمد از فناوریهای موجود باشد. برنامه ریزی برای اجرای «طرح جامع مالیاتی» که بر شالوده ی سامانه های پیشرفته ی الکترونیکی نهاده شده است و هموارسازی مسیر آن با پیاده سازی سامانه های کوچکتر اما بسیار مهم بازبسته با آن، همچون «مکانیزه کردن واحدهای مالیاتی»، «ثبت نام الکترونیکی مودیان»، «شماره ی اقتصادی»، «صندوقهای فروش» و... تنها حلقه هایی چند از زنجیره ی بلند و پایان ناپذیر تلاشهای سازمان در شتاب بخشیدن به روند روبه جلوی الکترونیکی سازی فرایندهای مالیاتی است.
امید است با راه اندازی «طرح جامع مالیاتی» و یکپارچه سازی همه ی فرایندهای پیوندخورده با آن، گامهایی بلندتر در جهت دستیابی به اهداف سازمانی و همچنین تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی برداشته شود.


تاریخ یادداشت: 1396/06/26
کلمات کلیدی: مالیات الکترونیک 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی