سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی: مودیان محترم صاحب یک خودروی عمومی تاکسی یا وانت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند. 86 درصد کل اصناف استان بدلیل معافیتهای اعطاشده، زیر سقف معافیتهای مالیاتی هستند و مالیات پرداخت نمی کنند.
چاپ مطلب

معافیت خودروها آقای پاک گهر سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: در خردادماه سال جاری بخشنامه ای به کلیه ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است که در آن استان ها با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شرایط جوی به پنج گروه تقسیم و به تناسب وضعیت هر استان نرخ های متفاوتی برای دارندگان خودروهایی که با آن کسب درآمد دارند، تعیین شده است . استان خراسان جنوبی به همراه استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل در گروه 5 این بخشنامه قرار گرفته اند. بر اساس این بخشنامه، مالکان تاکسی یا وانت که دارای 2 خودرو یا بیشتر باشند با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات خودروی اول کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم است، خودروی اول معاف از مالیات بوده و همچنین با توجه به امکان استفاده خودروهای بعدی از مازاد معافیت خودروی اول و نظر به اینکه فعالیت اصلی مودی با خودروی اول انجام شده است، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع تعیین می شود .
مالکان خودروهای عمومی که دارای 2 خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی و وانت) باشند با توجه به اینکه فعالیت اصلی مودی مربوط به خودوری اول است و برای خودروی دوم معافیت در نظر گرفته نمی شود، لذا مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان 25 درصد بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد . همچنین اگر خودروی اول مودی تاکسی و وانت بوده و خودروی دوم یا خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش 25 درصد به صورت مقطوع خواهد بود .
آقای پاک گهر ضمن اشاره به پایان خردادماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی صاحبان محترم مشاغل و خودروهای عمومی گفت:
بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص استان خراسان جنوبی، از حدود 26 هزار اظهارنامه مشاغل مربوط به عملکرد سال 94، مالیات 86 درصد کل اظهارنامه های واحدهای صنفی بین صفر و کمتر از صفر، 12 درصد بین صفر و یک میلیون ریال و 2 درصد بین یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال بوده است. لذا 86 درصد کل اصناف استان بدلیل معافیتهای اعطاشده، زیر سقف معافیتهای مالیاتی هستند و مالیات پرداخت نمی کنند. به همین منظور صاحبان محترم مشاغل و صاحبان محترم وسایط نقلیه عمومی جهت برخورداری از مشوقها و معافیتهای ذکر شده در اسرع وقت نسبت به تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود اقدام و صاحبان محترم وسایط نقلیه عمومی نسبت به پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال 1395 تا پایان خرداد ماه سال جاری اقدام کنند .

تاریخ خبر: 1396/03/30
کلمات کلیدی: صاحبان مشاغل صاحبان مشاغل خودرو 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی