مدیرکل امور مالیاتی استان،اعلام کرد:
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
چاپ مطلب


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان زنجان،میرحیدر رضوی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی اداره کل در رابطه با تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100اصلاحی مصوب 1394/4/31قانون مالیات های مستقیم،عنوان نمود:بنا به اختیار حاصل ازاین تبصره و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق،موضوع بخشنامه شماره 200/94/118مورخ 94/12/9قرار دارند،به شرح زیر تعیین می شود:
وی در خصوص مشمولین تبصره ماده 100گفت:کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1395 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 184 این قانون باشد.
رضوی با بیان نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن،ابراز داشت:میزان مالیات عملکرد سال 1395صاحبان مشاغل فوق با افزایش 8درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعیین می شود.اینگونه مودیان می بایست مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1396 پرداخت نمایند.بدیهی است مودیانی که بر اساس عملکرد سال 1394 معاف از مالیات بوده اند،صرفا باید مراتب قابل قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی(طبق فرم مربوط)به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.حکم اخیر(اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور)در خصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است.
رضوی در ادامه در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خرداد ماه 1396ندارند،گفت:مالیات قطعی فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می شود و عدم پرداخت به موقع مالیات یا تقسیط، مشمول جرایم موضوع ماده 190قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت:هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال 1395بیش از مبلغ مندرج باشد،پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می شود.
وی در رابطه با سایر موارد مورد نظر ،اظهار داشت:مودیانی که مالیات عملکرد سال 1394 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله 137 و 172 قانون مالیات های مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال 1394 به صورت کامل فعالیت نداشته اند،ابتدا باید مالیات سال 1394 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد، مورد نظر قرار گیرد.
رضوی در رابطه به مالیات عملکرد سال 1395 مودیان موضوع این دستورالعمل ،در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکنند،اذعان داشت: در صورتی که مودیان موضوع این دستورالعمل اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکنند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوطه را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137،165،172 در خصوص درآمد عملکرد سال 1395خود باشند،از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهند شد.همچنین صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل،تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت.

تاریخ خبر: 1396/03/11
کلمات کلیدی: تبصره ماده 100 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی