حمزه ای: تلاش در جهت اخذ حداکثر اظهارنامه مالیاتی و وصول مالیات برابر سهمیه ابلاغی
چاپ مطلب

به گزارش روابط عمومی:اولین شورای اداری مالی مالیاتی ادارات امور حسابرسی مالیاتی شهرستانهای تابعه در محل اداره کل تشکیل شد .این جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدشروع و حمزه ای ،مدیر کل امور مالیاتی مازندران ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان وآرزوی بهره مندی از فیوضات این ماه مبارک.حماسه 29 اردیبهشت را به همکاران و مردم ایران تبریک گفت.وسپس تجزیه و تحلیلی بر سهمیه های ابلاغی، درآمدهای مالیاتی، تحقق صد درصدی درآمدهای پیش بینی شده، چگونگی نحوه دریافت اظهارنامه الکترونیکی، اجرای دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م، و همچنین نکات با اهمیت اجلاس مدیران مطالبی عنوان داشت.حمزه ای همچنین بر نکات مهم دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ق م م اشاره داشت و گفت : در این دستورالعمل ما به مودی اعتماد می کنیم او خودش می گوید که چه میزان فروش و یا خدمات دارد - کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 95 حداکثر تا 1/560/000/000ریال باشد مشمول حکم تبصره ماده 100 خواهند بود.- میزان مالیات عملکرد سال 95 این گونه مودیان تابعی از مالیات قطعی عملکرد سال 94 خواهد بود- میزان مالیات عملکرد سال 95 صاحبان مشاغل احتمالا با افزایش منطقی نسبت مالیات قطعی عملکرد سال 94 خواهد بود و این مالیات بصورت مقطوع و قطعی خواهد بود- مالیات مقطوع می بایست تا پایان خرداد ماه سال جاری پرداخت در غیر اینصورت مشمول جریمه ماده 190 ق.م.م خواهد بود.- این گونه از مودیان باید اعلام مراتب قبولی دستورالعمل در قالب یک فرم را در سیستم اعلام کنند و با این شرط دیگر نیاز