100 روز صد اقدام هشتاد و پنجمین اقدام
چاپ مطلب

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت یازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در قالب 100 روز صد اقدام رونمایی می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می‌پذیرد. درگام هشتاد و پنجم، به معرفی«نمایندگی سهام و اعمال حقوق مالکانه دولت» می‌پردازیم:
نمایندگی سهام و اعمال حقوق مالکانه دولت
شرکت های دولتی در دهه های گذشته نقش مثبتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشتند اما از یک نقطه به بعد تبدیل به یکی از معضلات و چالش های اصلی سیاست گذاران اقتصادی شدند. به گونه ای که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش عمده ای از کسری بودجه ناشی از جبران زیان و پرداخت یارانه به شرکت های دولتی است. بنابراین پیشنهاد قاطبه اقتصاددانان جریان اصلی، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به منظور افزایش کارایی و بهبود توزیع منابع است. از سویی خصوصی سازی در ایران در دهه 80 تجربه موفقی را از خود به جای نگذاشته و واگذاری های شتاب زده به نهادهای شبه خصوصی در دولت قبل، محل بروز مشکلات عدیدهای در صنایع مختلف و مهم کشور شده است. از این رو دفتر امور شرکتهای دولتی مستقر در وزارت اقتصاد با حساسیت بالا در مجامع عمومی شرکت­های حضور پیدا کرده و در راستای نمایندگی سهام و حقوق مالکانه دولت گام های جدی برداشته اند.
ترجیحات برای اداره شرکتهای دولتی
برخی کارشناسان اقتصادی بر لزوم مطالعه دقیق و واگذاری بطئی شرکت های دولتی تأکید دارند و به نوعی باقی ماندن شرکت های دولتی را به خصوصی سازی های اشتباه، دردسرآفرین و گیج کننده ترجیح می دهند. بنابراین نحوه مدیریت شرکت های دولتی و مسوولیت پذیری دولت در نحوه اداره بهینه شرکت های زیرمجموعه خود تا پیش از مرحله واگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است و این اهمیت با توجه به گردش نقدی قابل توجه و اهمیت استراتژیک برخی شرکتهای دولتی تشدید می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در کنار تلاش برای پیشبرد صحیح و موفق خصوصی سازی شرکت های دولتی، نگاه ویژه ای به نحوه مدیریت نهادهای اقتصادی زیرمجموعه خود نیز داشته است. براساس قانون وزیر اقتصاد یکی از نمایندگان سهام دولت در شرکت های دولتی است و مسوولیت مستقیمی در این زمینه متوجه اوست. در تبصره 72 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و قانون بودجه سال 1352 کل کشور عنوان شده است که نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارایی و یک یا‌چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود. ‌این حکم شامل شرکتهایی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است در صورتی که در‌مجامع عمومی آنها کمتر از سه وزیر شرکت داشته باشند نیز خواهد بود.
‌نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران‌معین خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خط‌مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر و‌ وزارتخانه‌ای که شرکت مربوط وابسته به آن می‌باشد و به عنوان رییس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نمایند.همچنین در ماده 10 آیین نامه تشکیل مجامع عمومی مصوب سال 1382، با اشاره به تبصره72 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و قانون بودجه سال 1353 کل کشور، نیز به نحوه تفویض اختیارات توسط نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی اشاره شده است.
از سوی دیگر در بند1 ماده18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 به نکته مهمی اشاره شده که بار وزارت امور اقتصادی و درایی در مدیریت شرکت های دولتی را سنگین تر می کند. براساس این بند، مالکیت شرکت های قرار گرفته در لیست واگذاری نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد. در این قانون می خوانیم: «جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیئت واگذاری، کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود».ترکیب اعضای مجمع عمومی شرکت های مذکور، توسط هیئت واگذاری تعین می شود که مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع و وزیر دادگستری و وزیر مربوطه به عنوان اعضای مجمع عمومی شرکت های مذکور هستند. ترکیب مجمع عمومی مذکور درخصوص شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آن ها دولتی است نیز قابل اعمال است و مراتب، هرساله طی بخشنامه هایی با امضا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اعمال مالکیت بند1 ماده18 به دستگاه های مذکور اعلام می شود.
حضور موثر در مجامع عمومی
بنابراین یکی از وجوه مهم فعالیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگی مطلوب سهام و اعمال حقوق مالکانه دولت از طریق برگزاری و حضور فعال در مجامع عمومی شرکت های دولتی است. در این میان معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی و دفتر امور شرکت های دولتی از سال 1392 و با روی کار آمدن دولت یازدهم، توجه ویژه ای را به این امر مبذول داشتند. در جدول ذیل، تعداد جلسات مجامع عمومی شرکت های دولتی و فوق الذکر مشاهده می شود:

نکته قابل توجه این است که تعداد شرکت های دولتی مورد عمل از سال 1392 تا 1395 تقریبا به نصف کاهش یافته اند و به تبع آن تعداد جلسات مجامع عمومی نیز به صورت مطلق کمتر شده است. اما نکته مهم نسبت تعداد جلسات مجامع عمومی به تعداد شرکت های دولتی مورد عمل است که نشان دهنده این است که به تعداد هر شرکت دولتی چه تعداد جلسات مجامع عمومی برگزار شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مالک و نماینده سهام در آن حضور داشته است. همان طور که مشاهده می شود این نسبت در سال های فعالیت دولت یازدهم رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. این آمارها نشان دهنده اهتمام وزارت امور اقتصادی از یک سو به پیشبرد روند خصوصی سازی و از سوی دیگر تلاش در جهت نمایندگی مطلوب سهام و اعمال حقوق مالکانه دولت است. اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه وظایف مجمع عمومی که در چارچوب اساسنامه های شرکت های مذکور و قانون تجارت تعریف شده، از قبیل بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی، تصویب برنامه و بودجه، انتخاب اعضای هیئت مدیره، اصلاح و تصویب اساسنامه و آیین نامه های لازم و غیره از جمله مهم ترین اقدامات در این زمینه است.


تاریخ خبر: 1396/01/27
کلمات کلیدی: 100 روز; صد اقدام سهام شرکتهای دولتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی