100 روز صد اقدام سی و هشتمین اقدام
چاپ مطلب

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت یازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در قالب 100 روز صد اقدام رونمایی می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می‌پذیرد. درگام سی و هشتم از 100 روز صد اقدام، به معرفی «تعدیل نرخ های مالیاتی; گامی در راستای افزایش رضایتمندی مردم» می‌پردازیم:
تعدیل نرخ های مالیاتی; گامی در راستای افزایش رضایتمندی مردم
نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری، زمینه لازم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم می کند به همین دلیل است که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی آن شناخته می شود. در همین راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تاثیر گذارد و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه است. بر همین اساس با توجه به شرایط موجود، فرایند نظام مالیاتی کشور در آغاز با اصلاح قانون مالیات های مستقیم آغاز شد که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام می رسد. در اصلاح قانون مالیات‌ها توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده که یکی از رویکردهای مورد نظر در بازنگری قانون بوده و تغییرات مثبتی در قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده است از جمله این تغییرات که در بخش های مختلف می توان به کاهش نرخ حق تمبر، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات حقوق اشاره کرد.
انواع مالیات
مالیات قسمتی ازدرآمد یا دارایی افراد است که برای پرداخت مخارج عمومی و اجرای اهداف و سیاست‌های مالی و در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور توسط دولت وصول می‌شود. به طور کلی مردم تا وقتی سر و کارشان به حساب و کتاب مالیاتی نیفتد متوجه انواع و اقسام مالیات هایی که براساس قوانین باید بپردازند، نمی شوند. در این مرحله است که متوجه می شوند حقوق کارمندان، درآمد ماهانه، ملک اداری، سهمیه ارث و در بسیاری دیگر از سرمایه‌ها و درآمدهای خود باید مالیات پرداخت کنند. در ایران نرخ مالیات در سال 94 معادل 9درصد بود که در سال 95 نیز این درصد بدون تغییر ماند. یکی از رویکردهایی که در اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار گرفته است ساده سازی نرخ ها و روش های پرداخت است. بنابراین تلاش شده است تا پیچیدگی های غیرضروری در مراحل مختلف انجام اموردر قانون کاهش یابد، همچنین در این اصلاح منطقی سازی نرخ ها مدنظر قرار گرفته شده است. این تغییرات در بخش مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بر ارث، مالیات تمبر، مالیات حقوق و مالیات اجاره املاک است. با این همه، این قبیل مالیات‌هایی را که به اصطلاح "مالیات‌های مستقیم" می‌گویند باید در کنار مالیات‌های دیگری قرارداد که به طور نامحسوس توسط دولت دریافت می‌شوند که به آن‌ها "مالیات‌های غیرمستقیم" می‌گویند. بنابراین مالیات ها به 2 گروه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند که هر کدام نیز انواع مختلفی دارد. مالیات های مستقیم به مالیات هایی گفته می شود که به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود و مالیات های غیر مستقیم به مالیات هایی گفته می شود که پرداخت کننده آن مشخص نیست و دریافت مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی و عملیات افراد دارد.
تاثیر تعدیل نرخ مالیاتی بر درآمد مشاغل
دولت یازدهم "مالیات بر درآمد" اشخاص حقیقی از جمله صاحبان مشاغل را در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم کاهش داد. به طوری که اشخاص حقیقی می‌توانند سالانه از یک معافیت پایه استفاده کنند که میزان آن برابر با معافیت حقوق است که هر سال در قانون بودجه مشخص می‌شود و اگر درآمد اشخاص حقیقی بیش از این میزان باشد مالیات آن بر اساس نرخ ماده 131 قانون محاسبه خواهد شد. اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از سال 1395 اجرایی شد، به منظور رعایت حقوق مودیان و ایجاد فضای رقابتی، نرخ‌های مالیاتی اشخاص حقیقی (ماده 131 قانون) کاهش یافت. نرخ ها در گذشته به پنج طبقه تقسیم می شد که پس از تعدیل نرخ ها این قانون به سه طبقه کاهش یافت. بر اساس قانون جدید، کسانی که درآمدشان تا 50میلیون تومان باشد با نرخ مالیاتی 15 درصد محاسبه می شود و در صورتی که فردی تا 100 میلیون تومان درآمدزایی داشته باشد با نرخ مالیاتی 20 درصد و اگر بیش از 100 میلیون درآمد داشته باشد با نرخ 25 درصد محاسبه می شود. البته یک تبصره به ماده 131 به عنوان یکی از مشوق‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم افزوده شده است که بر اساس این تبصره به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، از یک واحد درصد حداکثر 5 درصد از نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی کسر خواهد شد.
قانون مالیات بر ارث
یکی دیگر از عمده‌ترین تغییرات قانون مالیات‌ها، در بخش مالیات بر ارث است که به منظور حمایت از مودیان مالیاتی و سهولت فرآیند دریافت مالیات صورت گرفت. این قانون پیش تر بر مبنای زمان فوت متوفی بود که مشکلات بسیاری ایجاد کرد. با توجه به اصلاحیه اخیر قانون تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدام نکنند، مالیاتی وصول نخواهد شد. بنابراین اموال و دارایی‌های متوفی با توجه به نوع و ماهیت آنها فقط در زمان تحویل یا انتقال حسب مقررات ماده 17 قانون مشمول مالیات است.
مالیات 10 درصدی سپرده‌های نزد موسسات غیرمجاز
یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات ها که در ساماندهی بازار پول تاثیر دارد، بحث سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز برای وراث طبقه اول به میزان 3 درصد مشمول مالیات است. این امر برای سپرده‌های نزد موسسات غیرمجاز به نرخ 10 درصد مشمول مالیات است. این در حالی است که در سال های گذشته این نرخ در حدود 15 تا 25 درصد بوده است و پس از تصویب مالیات های مستقیم به سه درصد( نرخ روز) کاهش یافته است. مطابق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی تا یک سال از تاریخ فوت متوفی فقط به منظور کسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی از ماترک است. در غیراینصورت (عدم ارائه اظهارنامه ظرف یک سال از تاریخ فوت) در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث، مالیات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد. در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، مازاد اموال و دارایی‌ها نسبت به دیون محقق و هزینه های یاد شده در زمان تحویل یا انتقال مشمول مالیات است. افرادی که مشمول ماده 34 قانون مالیات‌ها می شوند، برای تحویل و انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به نام وراث یا دیگر اشخاص باید گواهی پرداخت یا مشمول نبودن مالیات بر ارث را از اداره امور مالیاتی دریافت کنند. تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات بر ارث از ابتدای امسال اجرایی است و برای متوفیان قبل از سال 95، مقررات قبل از اصلاحیه جاری است و وراث متوفی تا پایان سال 1394 مانند گذشته مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی را تا 6 ماه ازتاریخ فوت متوفی به اداره امور مالیاتی تسلیم و حداکثر در مدت 3 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را پرداخت کنند. همچنین محاسبه مالیات مربوط نیز مطابق مقررات قبل از اصلاحیه قانون صورت می گیرد.
رضایتمندی و ارتقای کیفیت خدمات رسانی
برخورداری از تمام این معافیت‌ها منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت به‌موقع مالیات است و اگر فردی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکند، ضمن اینکه نمی‌تواند از معافیت‌ها و تسهیلاتی که در قانون پیش‌بینی شده استفاده کند، به هر میزان کل درآمدی که کسب می‌کند مالیات تعلق می‌گیرد، مشمول جریمه می‌شود. یکی از تغییراتی که در قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته‌است، مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان اشخاص حقیقی است. این تغییر به منظور ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مودیان مالیاتی صورت گرفت. تا قبل از تصویب این قانون تمامی مودیان مالیاتی شامل اشخاص حقیقی، مالکان واحدهای اجاری و بیشتر اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه فرصت داشتند، اظهارنامه مربوط به درآمدهای عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالیاتی ارائه کنند و متاسفانه بیشتر مودیان، این کار را به روزهای آخر ماه موکول می‌کردند; درنتیجه به علت حجم و تراکم زیاد اظهارنامه ها مشکلات متعددی برای مودیان و کارکنان سازمان ایجاد می‌شد. تمامی این تغییرات با هدف تسهیل و تسریع در ارائه اظهارنامه مالیاتی، افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به ثبت اطلاعات و داده‌های مربوطه، افزایش راندمان ارائه خدمات در زمان دریافت اظهارنامه های مالیاتی توسط ماموران و کارکنان سازمان انجام شده است. نرخ مالیات بر حقوق بخش دولتی و غیردولتی (خصوصی) با هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان شده است، که این یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق، در بودجه سال‌های 93 و 94 صورت گرفت و در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز لحاظ شد.
ماده34: اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:
1. بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
2. ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.
3. دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.
4. شرکت هایی که متوفی در آنها مالک یا سهام یا سهم الشرکه می باشد.
5. شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی.
6. صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور.


تاریخ خبر: 1395/12/10
کلمات کلیدی: 100 روز; صد اقدام مشاغل ارث موسسات غیرمجاز 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی