شرح وظایف معاونت مالیات بر ارزش افزوده
چاپ مطلب

1. مشارکت در سیاست گذاری و تعیین خط مشی های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مرتبط با شناسایی، تشخیص، وصول مالیات وارائه خدمت به مودیان مالیاتی و سایر امور مرتبط;
2. مدیریت امور واحد یابی، ثبت نام و جمع آوری اطلاعات عملکردی و ارائه گزارشات حاوی اطلاعات مدیریت;
3. ساماندهی و تدوین روشهای اجرایی وتشخیص مالیات شامل دستور العمل ها، توافقات با مراجع و تشکل های صنفی;
4. نظارت بر گردآوری و پردازش اطلاعات و بکارگیری شماره های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی ومشمولان قوانین ومقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی;
5. تدوین وارائه روشهای ارزیابی و برآورد ماخذ مشمول مالیات ونحوه استفاده از خدمات حسابداران رسمی;
6. نظارت بر طراحی و ارائه سیستم تنظیم حسابهای درآمد با رعایت استانداردها و اصول حسابداری وتهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به نظارت بر حسن اجرای عملیات حسابهای مالیاتی;
7. نظارت بر تهیه وتنظیم گزارشات عملیاتی حاصل از فرآیندهای شناسایی، تشخیص، مطالبه، وصول و خدمات مودیان;
8. ساماندهی روشهای اجرایی مربوط به ارائه خدمات مودیان شامل اطلاع رسانی و راهنمایی آنان در جهت تامین حقوق آنان با استفاده از انواع روشهای رسانه ای وتسهیل در مراجعات اداری مودیان;
9. ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه با یکدیگر و با دیگر واحدهای سازمان;
10. ارشاد و راهنمایی مدیران واحدهای تابعه به منظور حسن اجرای امورمربوطه ;

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی