شرح وظایف دفتر اطلاعات مالیاتی
چاپ مطلب

1. سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر واحد یابی و شناسایی مودیان در سراسر کشور بااستفاده از کدپستی و سایر ابزار های اطلاعاتی;
2. استاندارد سازی روشهای شناسایی و واحدیابی و ابلاغ دستورالعمل ها و فرم های آنها به واحدهای اجرایی;
3. سازماندهی سیستم اطلاعات مودیان با همکاری واحدهای ذیربط در ستاد و واحدهای اجرایی و ارائه گزارشهای مدیریتی به مقامات ذیربط;
4. سیاستگذاری و تعیین خط مشی در زمینه تنظیم، تهیه و صدورگواهینامه ثبت نام جهت مودیان و اعلام آن به واحدهای اجرایی جهت اجرا و اقدام;
5. نظارت بر واحدهای اجرایی در زمینه نحوه و چگونگی اجرای سیاستها و روشهای ابلاغ شده در مورد شناسایی و ثبت نام و ارزشیابی دوره ای آنها;
6. تعیین ضوابط مربوط به ایجاد پرونده مالیاتی و صدور کد مربوط و نظارت براجرای آنها;
7. هماهنگی با سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط در زمینه نحوه استفاده از سایر کدها از جمله شماره ملی، شماره اقتصادی و کدپستی از طریق انعقاد تفاهم نامه های مربوط;
8. برنامه ریزی در زمینه چگونگی کاربرد کدهای مختلف و نحوه بهره برداری از اطلاعات مربوطه و پیگیری نحوه اجرای آن در دستگاههای مختلف;
9. طراحی روشهای مشترک استفاده از کدهای مختلف با دستگاههای برون سازمانی نظیر گمرک، بانکها، بیمه ها، ذیحسابی ..... و درون سازمانی مانند حوزه های مالیاتی;
10. برنامه ریزی به منظور استفاده از جریانهای اطلاعاتی خارج از سازمان نظیر اطلاعات اشخاص ثالث و پیگیری امور مربوط به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم;
11. همکاری، مشارکت و برنامه ریزی به منظور اطلاع رسانی و تبلیغ در زمینه چگونگی استفاده از کدها و تبعات حقوقی آن با همکاری دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی;
12. نظارت و پیگیری اداری و حقوقی در مورد کاربرد خلاف انواع کدها با هماهنگی سایر واحدهای ستادی و اجرایی سازمان;
13. تعیین ضوابط مربوط به ایجاد کد شناسایی مودیان و چگونگی نحوه استفاده از آن در معاملات اقتصادی;
14. مشارکت در اصلاح قوانین و مقررات و آیین نامه های ذیربط;
15. نظارت بر ایجاد بانک اطلاعاتی واحدیابی مودیان براساس انواع کدها با همکاری واحدهای ستادی و اجرایی سازمان;
16. انجام بازرسیهای مستمر به منظور کنترل عملی کاربرد انواع کدها و حصول اطمینان از صحت عملکرد آنان;
17.همکاری با دفتر آموزش برای آموزش کارکنان واحدهای اجرایی;
18.نظارت بر ثبت اظهار نامه های ارث موضوع ماده 29 ق. م. م و ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی مربوط;
19.تعیین ضوابط مربوط به شماره پرونده و شماره اقتصادی و نحوه صدور و استفاده از آنها;
20.تعیین ضوابط و دستور العملهای مربوط به امحاء پرونده مالیاتی و دریافت آمار های مرتبط;
21. تعین ضوابط و نظارت بر نحوه تشکیل پرونده های الکترونیکی و فیزیکی;
22.سیاستگزاری و نظارت بر روشها و عملیات اجرائی دریافت اظهارنامه از مودیان مالیاتی;
23. بررسی چگونگی اجرای سیاست ها و رویه های شناسایی مودیان در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و ایجاد سامانه اطلاعات مربوط و ارائه گزارش و پیشنهاد اصلاحی درخصوص هرگونه انحراف.
24. ایجاد رویه های کارآمد جهت شناسایی مودیان براساس مقررات اتخاذ شده وکنترل مستمر و بازبینی آنها.
25. ایجاد بانک اطلاعات کامل مودیان و پردازش و به روزرسانی اطلاعات گردآوری شده.
26. نظارت بر حفظ و نگهداری اطلاعات مودیان و پیشگیری از افشاء و یا استفاده غیرمجاز از آنها.
27. تهیه و تدوین برنامه سالانه.
28. تدوین سامانه جمع آوری گزارش معاملات مشکوک و اشخاص مظنون و ارسال گزارش های مربوط به واحد اطلاعات مالی و تهیه بخشنامه های مربوط جهت گزارش دهی کارکنان سازمان و به روزرسانی آنها.
29. طراحی و اجرای آموزش های عمومی برای کلیه کارکنان سازمان و آموزش های تخصصی برای کارکنان حوزه های تخصصی با هماهنگی دفتر آموزش.
30. طراحی سامانه الکترونیکی برای ارائه خدمات الکترونیکی جهت ثبت، نگهداری و تهیه گزارش از عملیات مودیان.
31. نگهداری اسناد و سوابق ارایه خدمات و عملیات مربوط به امور مالیاتی مودیان و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی آنها بصورت فیزیکی یا الکترونیکی.
32. ارائه اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت سهولت و دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده.

33.برنامه ریزی، زمان بندی و انجام اقدامات لازم به منظور دستیابی به اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مودیان و مالیات های پنهان و غیر واقعی;

34.برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر فرآیند اجرایی مفاد ماده 181 ق.م.م با توجه به آئین نامه اجرایی مربوطه

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی