شرح وظایف دفتر خدمات مودیان
چاپ مطلب

1.ارزیابی میزان رضایت مودیان از مجموعه خدمات ارائه شده به ایشان و ارائه بازخورد به گروهها و واحدهای ذیربط;
2.نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی در زمینه ایجاد و اداره باجه های خدمات مودیان;
3.طراحی سازوکارهای توسعه خدمات و گسترش نقاط تماس سازمان با مودیان و هماهنگی با واحد های ذیربط جهت اجرای آنها;
4.نظارت بر خدمات الکترونیکی و هماهنگی با واحد های ذیربط جهت توسعه و بهسازی این خدمات;
5.نظارت بر برون سپاری خدمات مودیان و ارزیابی عملکرد آنان;
6.نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی جهت اطمینان از حسن اجرای فرآیند های خدمات مودیان;
7.همکاری با دفتر پژوهش و برنامه ریزی در طراحی فرآیند های خدمات مودیان و دستور العمل اجرایی آنها;
8.طراحی برنامه های ارائه خدمات مشاوره ای برای مودیان و هماهنگی با واحدهای ذیربط جهت اجرای آنها و نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی در این زمینه;
9.طراحی مراکز پاسخگوئی تلفنی به سوالات مودیان و نظارت بر عملکرد این مراکز;
10. همکاری با دفتر آموزش درطراحی برنامه ها و مواد آموزشی مودیان و پیگیری و نظارت جهت اجرای آنها;
11.طراحی برنامه های اطلاع رسانی اختصاصی به مودیان و هماهنگی با واحد های ذیربط جهت اجرای آنها و نظارت بر اجرا;
12. طراحی فرمهای مالیاتی جدید و تهیه دستور العمل بکارگیری آنها با هماهنگی واحد های ذیربط;
13. برنامه ریزی و تدوین رویه های یکسان در رمینه امور مالیاتی اتباع خارجی در ادارات کل امور مالیاتی;
14. نظارت بر امور مالیاتی اتباع خارجی در ادارات کل امور مالباتی;
15. برنامه ریزی و تدوین رویه های یکسان در زمینه امور مالیاتی مودیان خاص از قبیل موارد مشخص در مواد 134 و 139 قانون مالیاتهای مستقیم;

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی