شرح وظایف معاونت مالیات های مستقیم
چاپ مطلب

1.مشارکت در سیاست گذاری و تعیین خط مشی های مالیاتی و پیش بینی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در اجرای وظایف قانونی مرتبط با شناسایی، تشخیص، وصول مالیات وارائه خدمت به مودیان مالیاتی و سایر امور مرتبط;
2.ساماندهی و نظارت بر اجرای امور واحد یابی، شناسائی، ثبت نام و جمع آوری اطلاعات عملکردی و ارائه گزارشات حاوی اطلاعات مدیریت;
3.ساماندهی و تدوین روشهای اجرایی وتشخیص مالیات شامل دستور العمل ها، توافقات با مجامع و تشکل های صنفی;
4.نظارت بر گردآوری و پردازش اطلاعات و بکارگیری شماره های اقتصادی، ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی ومشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی;
5.هماهنگ کردن واحد های استانی در رابطه با وظایف واحدهای تابعه معاونت مالیاتهای مستقیم
6.تدوین و ارائه روشهای ارزیابی و برآورد ماخذ مشمول مالیات و نحوه استفاده از خدمات حسابداران رسمی;
7.نظارت بر طراحی و ارائه سیستم تنظیم حسابهای درآمد با رعایت استانداردها و اصول حسابداری و تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به نظارت بر حسن اجرای عملیات حسابهای مالیاتی;
8.نظارت بر تهیه وتنظیم گزارشات عملیاتی حاصل از فرآیندهای شناسایی، تشخیص، مطالبه، وصول، اجرائیات مالیاتی و خدمات مودیان;
9.ساماندهی و تدوین روشهای اجرایی مربوط به ارائه خدمات مودیان شامل اطلاع رسانی و راهنمایی آنان در جهت تامین حقوق آنان با استفاده از انواع روشهای رسانه ای وتسهیل در مراجعات اداری مودیان;
10.اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم در امور پولشوئی و اطلاعات مالیاتی، تشخیص، حسابرسی و فنی مالیاتی خدمات مودیان و وصول و اجرا و حسابداری مالیاتی;
11.نظارت بر عملکرد واحدهای استانی و دفاتر ستادی تابعه;
12. حضور در جلسات و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و دولت در رابطه با بررسی لوایح ارائه شده و طرحهای مرتبط با مالیاتهای مستقیم;
13. هدایت امر پاسخگوئی به ابهامات مجریان و مودیان، تهیه مجموعه ابهامات قوانین و مقررات مورد عمل در بخش مالیاتهای مستقیم;
14. مراقبت بر حسن اجرای مدیریت شاخصها و سایر مولفه ها ی مورد نیاز در بخش حسابرسی بر مبنای ریسک;
15. تهیه پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها، آئین نامه ها و مقررات پیشنهادی سازمان در مراجع ذیصلاح مربوط;
16. تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستور العملهای لازم در رابطه با چگونگی اجرای قانون مالیاتهای مستقیم;
17. ارائه اظهارنظر های تخصصی در زمینه قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم;

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی