شرح وظایف دفتر آموزش
چاپ مطلب

1.بررسی و مطالعه در زمینه نیاز سنجی آموزشی کارکنان سازمان با توجه به نیازهای تعیین شده در استراتژی و راهبردهای برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان;
2.بررسی و مطالعه در زمینه نیاز سنجی آموزشی مدیران سازمان در جهت ارتقای دانش مدیریت و انتقال تجارب کشورهای پیشرفته در امر مالیات به آنان;
3.تهیه و به روز نمودن شناسنامه آموزشی برای کلیه کارکنان و مدیران ستاد و واحدهای اجرائی سازمان;
4.تدوین برنامه های آموزشی استاندارد مربوط به رسته ها و رشته های مختلف به موجب طرح طبقه بندی مشاغل خاص سازمان و طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان دولت و همچنین آموزشهای پودمانی و ارسال به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت تائید و یا تصویب آنها;
5.بررسی فرصتهای آموزشی داخل و خارج از کشور به منظور استفاده از بورسهای آموزشی سازمانهای بین المللی، دانشگاهها و ... در زمینه های تخصصی مورد نیاز سازمان با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور;
6.توزیع فرصتهای آموزشی واگذار شده به سازمان براساس نیازهای واحدهای سازمانی و با توجه به مشاغل کارکنان;
7.بررسی شیوه های نوین آموزش از جمله آموزش الکترونیک و ... و ارائه راهکارهای عملی جهت اجرای آنها;
8.بررسی وضعیت مراجع و موسسات آموزشی مورد تائید جهت برگزاری دوره های آموزشی پیش بینی شده در برنامه آموزشی سازمان و ارائه پیشنهاد در این زمینه;
9.طراحی و برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی توجیهی در ارتباط با وظائف و برنامه های مصوب واحدهای سازمان در ستاد و استانها در زمینه های مختلف بر حسب نیازهایی که از طریق معاونتها اعلام می گردد با همکاری دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی و سایر واحدهای تخصصی مربوطه;
10. بررسی و تعیین منابع و متون آموزشی و سرفصل مطالب دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی کارکنان سازمان با همکاری اساتید و صاحبنظران مالیاتی سازمان و موسسات آموزشی مربوط;
11.نظارت و کنترل براجرای دوره های آموزشی و تهیه گزارش های مورد نیاز;
12. ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده به منظور آگاهی از میزان تاثیر دوره های اجرا شده در افزایش کارایی و بهره وری کارکنان و پیشنهاد اصلاح متون و یا عناوین دوره های آموزشی در صورت لزوم;
13. برنامه ریزی و برگزاری آزمون های تعیین سطح ماموران مالیاتی در سطح کشور با رویکرد ایجاد انگیزش نیروی انسانی برای ارتقای آگاهی و دانش تخصصی و انتصاب بر اساس شایستگی آنان;
14. تدوین و تولید محتوی آموزشهای خاص با همکاری مجامع مالیاتی بین المللی و موسسات بین المللی در داخل و خارج کشور بمنظور ارتقائ سطح علمی و تخصصی منابع انسانی سازمان;
15. برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی خاص در منابع مالیاتی برای تمامی سطوح سازمانی در سطح کشور;

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی