شرح وظایف دفتر قراردادها و امور بین الملل
چاپ مطلب

1.بررسی اوضاع و ویژگی بخش های مختلف اقتصادی، مبادلات و معاملات بازرگانی کشورها و ارزیابی آن از لحاظ انعقاد موافقتنامه های مالیاتی ;
2.بررسی قوانین و مقررات مالیاتی سایر کشورها و تطبیق آن با قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران;
3.بررسی مدلهای پیشنهادی مجامع بین المللی (سازمان ملل متحد و O.E.C.D ) در زمینه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و سایر موافقتنامه های مالیاتی ;
4.شرکت در مجامع و سازمانهای تخصصی منطقه ای و بین المللی مالیاتی از قبیل UN و O.E.C.D و IDB و ECO و IMF و word Bank و اقدام لازم در خصوص عضویت در آنها ;
5.بررسی و ترجمه متن پیشنهادی و نهایی موافقتنامه های مالیاتی با توجه به تغییرات و اصلاحات قوانین و مقررات جاری و مالیاتی کشور و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذیصلاح ;
6.تهیه و تنظیم متن موافقتنامه ها، پروتکل ها، صورت جلسات و یادداشت تفاهم های مربوط به همکاری های مالیاتی با کشورهای خارجی;
7.اظهارنظردر خصوص انعقاد موافقتنامه های بین المللی سازمان ;
8.اظهارنظر درخصوص انعقاد موافقتنامه های منعقده دستگاه های اجرایی با سایر کشورها از دیدگاه موارد مالیاتی مندرج در آنها و در صورت لزوم تهیه بخشنامه جهت اجراء و رعایت موارد مالیاتی آن ;
9. شرکت در جلسات کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی و اعلام نظر درباره انعقاد موافقت نامه های مالیاتی و پیگیری اجرایی شدن موارد مالیاتی مندرج در یادداشت تفاهم اجلاس کمیسیون های مشترک مذکور ;
10.تنظیم و تدوین برنامه انجام مذاکرات کارشناسی انعقاد موافقتنامه های مالیاتی;
11.مکاتبه و انجام هماهنگی های لازم با وزارت امور خارجه و وزارتخانه های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها از نظر اعزام نماینده یا دعوت از نمایندگان کشورهای خارجی برای برگزاری مذاکرات کارشناسی انعقاد موافقتنامه های مالیاتی و دریافت گزارش انجام مذاکرات از هیأتهای مذاکره کننده ;
12.انجام اقدامات لازم درخصوص اخذ مجوز امضای موافقتنامه های مالیاتی از هیأت وزیران ;
13.بررسی مجدد آن دسته از موافقتنامه هایی که دوره پنجساله لازم الاجرا شدن آنها خاتمه یافته از لحاظ مطابقت با تأمین اهداف مالیاتی سازمان ;
14.برقراری و تقویت ارتباطات موثر با بخش روابط بین الملل وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها
15.مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی در برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی مالیاتی;
16. هماهنگی با وزارت امور خارجه به منظور برنامه ریزی ملاقاتهای رییس کل سازمان با مقامات خارجی شامل:
·تهیه گزارش توجیهی و محور مذاکرات
·شرکت در جلسات ملاقات
·تهیه گزارش ملاقات و پیگیری موارد توافق شده در مذاکرات

17.نظارت و ارزیابی انجام سفرهای خارجی مقامات، مسئولین و کارشناسان سازمان;
18.شرکت در مجامع بین المللی در چارچوب وظایف و اختیارات سازمان با هماهنگی واحدهای تخصصی ذیربط;
19. مشارکت فعال در کنگره های تخصصی و بین المللی مالیاتی;
20.ارائه رهنمودهای مالیاتی به بازرگانان و صاحبان کسب و کار ایرانی و خارجی در خصوص موضوعات مالیاتی بین المللی;
21.تبادل اطلاعات و دستاوردهای علمی، فنی، اجرایی و پژوهشی با مراکز ذیربط داخلی و خارجی در حیطه مأموریتهای سازمان;
22.تشکیل کمیته های (گروه های) کاری با کشورهای مختلف;
23. تهیه و تنظیم محتوای مذاکرات مالیاتی دو یا چند جانبه بین المللی;
24.پیگیری جلب حمایت مادی و معنوی مجامع و سازمانهای بین المللی مرتبط با امور سازمان;
25.پیگیری برای گسترش همکاری های تحقیقی، آموزشی و ترویجی با استفاده از امکانات و ظرفیت های سازمانهای بین المللی در چارچوب فعالیتهای سازمان با هماهنگی سایر واحد های ذیربط;
26.پیگیری برگزاری برنامه های آموزش و انواع خدمات مالیاتی به سایر کشور هادر قالب پیمانها و همکاریهای بین المللی از طریق واحد های سازمانی ذیربط;
27. پیگیری و انجام تشریفات قانونی جهت ورود خارجیان مرتبط با توافق نامه ها به جمهوری اسلامی ایران;
28. انجام مقدمات ارائه خدمات آموزشی و کمکهای فنی به سایر کشورها در قالب پیمانها و همکاریهای بین المللی حسب مورد با هماهنگی سایر دفاتر ستادی سازمان;
29.جمع آوری اطلاعات اقتصادی کشورها، پالایش اطلاعات، ارائه پیشنهاد و سیاست جهت ارتقای سطح همکاری های مالیاتی;
30.ترجمه و تنظیم اسناد منتشره بین المللی مورد نیاز به منظور استفاده از تجربیات و توان کارشناسی و دانش بین المللی نهادهای بین المللی;
31. پیشنهاد برگزاری سمینارها و کارگروه های آموزشی جهت آشنایی کارکنان با مقررات و اسناد بین المللی مرتبط با سازمان به واحد ذیربط;
32. هماهنگی و برنامه ریزی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی کارشناسان، مدیران داخل و خارج از کشور;
33.هماهنگی جهت اعزام کارشناسان به سمینارهای خارجی جهت ارائه مقاله;
34.برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی کاربردی با همکاری سازمان های بین المللی;
35.تهیه گزارش از نتایج کار هیأت های اعزامی به خارج از کشور جهت ریاست کل سازمان;
36. همکاری با کمیته بین المللی سازمان های مالیاتی ( CIOTA ) به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای انجام گرفته و تبادل تجارب سازمان های مالیاتی کشورهای مختلف با یکدیگر;
37.سازماندهی مذاکرات مالیاتی با نمایندگان کشورهای خارجی و هماهنگ ساختن کمی و کیفی مذاکرات تا حصول نتیجه و تنظیم طرح مربوط و پیگیری امر تصویب قانونی آن;
38.بررسی مشکلات اجرائی موافقتنامه های مالیاتی با کشورهای خارج و انجام مذاکرات جهت رفع آنها بر حسب ارجاع یا تقاضای سازمانهای ذیربط دولتی;
39. بررسی و اقدام لازم در مورد مسائل مالیاتی که از جانب کشورها و یا سازمانهای بین المللی درمناسبات آنها با ایران مطرح می گردد.
40.بررسی و تهیه پیشنهاد در مورد الحاق ایران به موسسات موجود یا جدید التأسیس مالیاتی بین المللی;
41.بررسی روابط مالیاتی با کشورهای خارج و مطالعه موارد نقص و کمبودها در اینگونه مناسبات و همچنین بررسی روابط مذکور از لحاظ توسعه همکاری ها در راستای سیاستهای اقتصادی مالیاتی کشور;
42.تهیه طرح عمومی همکاری های مالیاتی با کشورهای خارجی یا تجدید نظر در آنها;
43.اقدام جهت اجرای تصمیمات متخذه و توصیه های مندرج در صورتجلسات پروتکلها موافقتنامه ها و قراردادهای منعقده مربوط به همکاریهای مالیاتی با کشورهای خارجی و پیگیری کلیه امور مربوطه;


پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی