شرح وظایف دفتر نوسازی و تحول اداری
چاپ مطلب

1.تهیه وتنظیم دستورالعمل بودجه سازمان متبوع براساس بخشنامه بودجه وابلاغ آن به کلیه واحدهای سازمان;
2.مطالعه، بررسی و برآورد اعتبارات و نیازها برای دستیابی به اهد اف و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و توزیع متناسب اعتبارات;
3.مبادله موافقت نامه های سازمان، پیگیری تخصیص اعتبارات و وجوه بصورت مستمر و اعلام آن به واحدهای ذیربط;
4.نظارت بر عملکرد بودجه و ارزیابی آن در انطباق با برنامه های تعیین شده و ارائه گزارشهای موردی و دوره ای;
5.اولویت بندی طرح ها و برنامه های مورد نیاز واحدهای سازمان;
6.اختصاص اعتبارات به طرحها، برنامه ها و فعالیت ها بر اساس مقررات و نگهداری حساب اعتبارات;
7.تلفیق و هماهنگی اقلام پیشنهادی بودجه با همکاری دفتر پژوهش و برنامه ریزی;
8.تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی شامل اقلام درآمد و هزینه سازمان با همکاری معاونتها و واحدهای ستاد و صف براساس شاخص های ابلاغی بودجه وارائه به مقامات سازمان جهت ارسال به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور;
9.دریافت اعتبارات تخصیص یافته وابلاغ آن به واحدهای ستاد و صف سازمان و نظارت براجرای بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای;
10.مطالعه، بررسی و طراحی تشکیلات تفصیلی سازمان در ستاد و مراکز استانها و شهرستانها در راستای برنامه های کلان ملی، سیاست ها و ضوابط و مقررات مربوطه;
11.دریافت وبررسی پیشنهادهای واصله از واحدهای سازمانی درخصوص ایجاد یا حذف سطوح و پست های سازمانی مورد نیاز وارائه پیشنهادهای اصلاحی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور;
12. تهیه و به روز نگهداشتن نمودارسازمانی و مجموعه شرح وظایف وپست های سازمانی با رعایت ضوابط و شاخص های ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور;
13. انجام مطالعات مستمر درزمینه امور و وظایف حاکمیتی وتصدی درسازمان در راستای خصوصی سازی و توسعه مشارکت بخش غیردولتی وارائه پیشنهاد به مقامات مافوق;
14. بررسی و تدوین مجموعه روش های عمومی باتوجه به رویه ها ودستورالعمل های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور;
15. تهیه، تدوین و استاندارد سازی مشاغل با همکاری واحدهای تخصصی به منظور منطقی نمودن تعداد پست های سازمانی باتوجه به حجم کار و زمان استاندارد انجام آنها;
16. انجام امور دبیرخانه ای کمیسیون تحول اداری وتهیه وگردآوری مطالب وموضوعات مورد نیاز جهت طرح درجلسات، تهیه صورتجلسات وابلاغ آنها به دفاترمربوطه;
17. ساماندهی امور مربوط به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در حوزه ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در راستای جلب مشارکت کارکنان و ارباب رجوع برای انجام امور بنحو شایسته;


پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی