شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع
چاپ مطلب

1.مشارکت درتعیین استراتژیها و برنامه ریزیهای کلان سازمان وتدوین خط مشی های مربوط به انجام ماموریتهای سازمان;
2.نظارت برامورمالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و همچنین حفظ اسناد و دفاتر مالی;
3.نظارت برانجام امورکارکنان درزمینه استخدام، انتصابات وانتقالات وسایر موارد طبق قوانین ومقررات استخدامی درقالب طرح جامع نیروی انسانی درسازمان;
4.نظارت بر برنامه ریزی در زمینه امور رفاهی کارکنان;
5.نظارت برتدوین واصلاح فرآیندها ورویه های عمومی انجام کار درسازمان;
6.مطالعه و بررسی درخصوص ساختار تشکیلاتی مورد نیاز سازمان وانجام اصلاحات لازم و همچنین تدوین شرح وظایف واحدها وتهیه واجرای طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل;
7.نظارت بر تهیه بودجه پیشنهادی سازمان با همکاری سایر واحدهای ستادی و استانی وارائه وپیگیری آن در مراجع ذیربط;
8. نظارت برتهیه وتنظیم دستورالعمل بودجه سازمان براساس بخشنامه بودجه وابلاغ آن به کلیه واحدهای سازمان;
9.برنامه ریزی در خصوص برآورد اعتبارات و نیازها برای دستیابی به اهد اف و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و توزیع متناسب اعتبارات;
10.نظارت بر مبادله موافقت نامه های سازمان، پیگیری تخصیص اعتبارات و وجوه بصورت مستمر و اعلام آن به واحدهای ذیربط;
11.نظارت بر عملکرد و ارزیابی بودجه در انطباق با برنامه های تعیین شده و ارائه گزارشهای موردی و دوره ای;
12. مطالعه وبررسی بودجه سالانه براساس موافقت نامه ها واهداف سازمان وتهیه گزارش عملکرد جهت مقامات ذیربط;
13. نظارت برقراردادهای منعقده بخش خصوصی درزمینه ارائه خدمات وتهیه گزارش های لازم;
14. نظارت بربرنامه ریزی جامع نیروی انسانی واستقرار نظام انتخاب، انتصاب وارزشیابی مدیران
15. انجام مطالعات به منظور ارتقای سلامت نظام اداری;
16. ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه با یکدیگر و با دیگر واحدهای سازمان;
17. ارشاد و راهنمایی مدیران واحدهای تابعه به منظور حسن اجرای امور مربوطه;

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی