شرح وظایف هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
چاپ مطلب

·بررسی و استاندارد سازی روشهای انجام کار هیاتهای حل اختلاف مالیاتی;
·تهیه و تدوین دستور العمل های مشخص جهت اجرای فرآیند حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ آنها جهت اجرا;
·نظارت برعملکرد هیاتها و نمایندگان سازمانهای مختلف در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از طریق اعزام گروههای کارشناسی و بهره گیری از آنها و اطلاعات جمع آوری شده به منظور بهبود فرآیند هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، هدایت و ارشاد آنها;
·دریافت و بررسی شکایات بعمل آمده از عملکرد هیاتهای حل اختلاف و اظهار نظر در مورد آنها به منظور بهبود فرآیندهای امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و افزایش کارآیی;
·تهیه وتدوین آئین نامه دادرسی مالیاتی و نظارت براجرای آن و اصلاح مستمر آن;

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی