شرح وظایف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
چاپ مطلب

پشتیبانی و توسعه فاوا
1. توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم های کاربردی مورد نیاز سازمان و بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از سایر واحدها و ارایه خدمات لازم در این زمینه;
2. برنامه ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز;
3. پیش بینی و برنامه ریزی آموزش های لازم درخصوص فناوری اطلاعات و امنیت و افزایش مهارت های تخصصی کارکنان;
4. سازماندهی، پشتیبانی و به روز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری و سایر سیستمهای عمومی، اختصاصی و یکپارچه سازی آنها;
5. تدوین و ابلاغ ضوابط و دستور العمل های بهره برداری از تجهیزات انفورماتیکی;
6. طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و اینترانتی سازمان;
7. مدیریت رفع نواقص و کاستی های سیستم های موجود سازمان;
8. اجرای طرح های تبدیل و ارتقاء سیستم های رایانه ای و نرم افزار ;
سازمان الکترونیک
1. اجرای سیاست های کلان کشور در حوزه دولت الکترونیک با توجه به اسناد بالادستی، آیین نامه ها و مصوبات ابلاغی ازسوی مراجع ذیصلاح;
2. تعیین خط مشی و چشم انداز لازم به منظور حصول سازمان الکترونیک;
3. عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی در چارچوب ضوابط مذکور;
4. توسعه خدمات الکترونیکی به منظور ارایه آن به مردم بدون مراجعه حضوری در کوتاهترین زمان ممکن;
5. ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران ارشد سازمان به منظور دسترسی به آخرین وضعیت فعالیتهای اصلی سازمان در هرلحظه;
6. ایجاد و توسعه سیستم مدیریت دانش به منظور امکان تبادل تجارب و اطلاعات کارشناسان سازمان;
7. برنامه ریزی، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سیستم های بدون کاغذ ;
امنیت اطلاعات :
1. ارایه طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه ها و قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذیصلاح;
2. تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارایه راه حل;
3. ارایه راه حل ها برای کاهش آسیب پذیری، تهدیدات و ریسک ها;
4. طراحی ساختار مطمئن برای شبکه;
5. تعیین تجهیزات و فناوری های امنیتی مورد نیاز;
6. تعیین تجهیزات برق اضطراری مورد نیاز;
7. آگاهی و هوشیاری کارکنان در ا منیت مسائل مرتبط با حوزه کاری;
8. تدوین و نظارت براجرای طرح مزایده تجهیزات شبکه;
9. تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه ها و شبکه دستگاه اجرایی به شبکه های خارج از دستگاه و نظارت برحسن اجرای آن;
10. ثبت کاربران، مد یریت دسترسی و بازنگری در حقوق دسترسی کاربران;
11. حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس های شبکه;
12. تعیین صلاحیت مشاوران، پیمانکاران و ... جهت انجام خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و مشاغل حساس;
13. ایجاد و پیاده سازی خط مشی برای کار از راه دور;
14. حفاظت از داده ها و حریم خصوصی شهروندان;
15. آگاهی رسانی به کاربران شبکه درخصوص روش های جدید نفوذ به سیستم ها و روش های مقابله با آن;
16. اعمال تغییرات لازم در سیسم امنیتی شبکه به منظور مقابله با تهدیدهای جدید;
17. مرور روزانه log فایروال ها، مسیریاب ها، تجهیزات گذرگاه های ارتباط با سایر شبکه ها و سرویس دهنده های شبکه داخلی و اینترنت دستگاه به منظور تشخیص اقدامات خرابکارانه و تهاجم;
18. بررسی و در صورت نیاز، انتخاب، خرید و تست نرم افزار ضد ویروس مناسب و کاراتر برای ایستگاه های کاری و سرویس دهنده های شبکه سازمان به صورت دوره ای;
19. مانیتورینگ ترافیک شبکه (در حیطه مانیتورینگ مجاز);
20. نظارت بر خرید سخت افزار و نرم افزارهای سازمان به منظور انطباق با سیاست های امنیتی حفاظتی;
21. رفع اشکالات تشخیص داده شده در عملکرد سیستم امنیتی;
22. ثبت، رهگیری و مقابله با تلاش های موفق و ناموفق ورود به سیستم های موجود و بررسی علل آنها ;
معماری سیستم های اطلاعاتی
1. تعیین اهداف کمی و کیفی مرکز در راستای تحقق دولت الکترونیک;
2. برنامه ریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیازها براساس اولویت های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت;
3. ارتقاء سطح دانش فنی اطلاعات مدیران و کارکنان جهت بهره برداری مطلوب از فناوری اطلاعات و ارتباطات;
4. کنترل و نظارت برحسن اجرای فرآیندها و روشهای ابلاغی و بررسی میزان اثر بخشی آنها ;
کنترل پروژه
1. برنامه ریزی لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و توزیع و هزینه اعتبارات کنترل پروژه;
2. نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت های اصلی فاوا و انطباق فعالیت ها با سیاست های کلی و ارایه بازخوردهای لازم جهت رفع نواقص احتمالی به صورت نظام مند;
3. جمع آوری اطلاعات و سوابق مربوط در زمینه طرح ها و برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات دردست اقدام به منظور نظارت و ارزیابی از اجرای برنامه های مصوب ;
4. تهیه و تدوین استراتژی فن آوری اطلاعات سازمان;
5. ابلاغ ضوابط، استانداردها و خط مشی های کلان به واحدهای تابعه برای تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مورد نیاز;
6. توسعه سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم گیری مدیران وایجاد انباره بزرگ اطلاع رسانی
7. ایجاد ارتباط مستمر با واحدهای اجرایی در سطح کشور به منظور شناخت امکانات و محدودیت های آنها از نظر نرم افزاری و سخت افزاری در جهت جلب همکاری آنها در آماده سازی اطلاعات شناسایی و عملکرد مودیان مالیاتی;
8. نظارت بر انعقاد قراردادهای نرم افزاری و خرید تجهیزات سخت افزاری مربوط به نظام اطلاعات مالیاتی کشور با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب سیاست های تعیین شده توسط مراجع مربوط و کنترل نحوه انجام قرارداد;
9. نظارت بر تحویل سیستم های نرم افزاری آماده شده و ارائه خدمات پشتیبانی و کنترل
سیستم های مذکور در مرحله اجرا با هماهنگی مدیران واحدها;

10. نیاز سنجی طرح ها و پروژه های مورد نیاز سازمان در حوزه فاوا مبتنی بر تجزیه و تحلیل جامع وظایف و SWOT سازمان، هماهنگ با آخرین دستاورد های فناوری و در راستای تحقق مالیات الکترونیکی;
11. تطبیق و کنترل مراحل کار برنامه ها و پروژه های مصوب طرح جامع مالیاتی مرتبط با حوزه فاوا با شرح خدمات و استاندارد های مربوط و اظهار نظر در خصوص بودجه مورد نیاز و پرداخت ها;
12. تهیه و تنظیم دستور ا لعمل ها، استانداردها و سیستم های مورد نیاز برای پیگیری، ارزیابی و گزارش گیری از پیشرفت برنامه ها و پروژه های مصوب حوزه فاوا;
13. تدوین سیاست ها، فرآیندها و دستورا لعمل های ارزیابی مجریان پروژه های حوزه فاوا;
14. برنامه ریزی در زمینه بهبود سیستم ها و روش ها و ایجاد تسهیلات و تجهیزات لازم در خصوص توسعه سیستم ها و شبکه های محلی و گسترده در سطح کشور با استفاده از شیوه های نوین;
15. امکان سنجی توسعه سیستم های اطلاعات مدیریتی و تدوین برنامه های یکپارچه سازی سیستم های عامل، نرم افزارهای کاربردی و سرویس های مختلف بر روی بستر های ارتباطی در سطح کشور;
16. تدوین ضوابط استفاده صحیح از سیستم های عامل، برنامه های کاربردی و بستر های ارتباطی و لحاظ نمودن مسائل امنیتی توسط کاربران;
17. فراهم آوردن مقدمات لازم به منظور عملیاتی شدن نتایج پروژه های طرح جامع مالیاتی;
18. برنامه ریزی در زمینه چگونگی کاربرد کدهای مختلف و نحوه بهره برداری از اطلاعات مربوطه و پیگیری نحوه اجرای آن در دستگاههای مختلف;
19. تعیین ضوابط مربوط به ایجاد کد شناسایی مودیان و چگونگی نحوه استفاده از آن در معاملات اقتصادی;

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی