شرح وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی
چاپ مطلب

1.رسیدگی و کشف تخلفات و تفصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 ق. م. م و سایر مامورینی که طبق قانون مذکور در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها;
2. تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار ماموران مذکور;
3.اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی، نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی;
4.اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است.
5.رسیدگی و تحقیق در خصوص شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم;
6.رسیدگی و تحقیق در خصوص گزارش رسیده از مراجع رسمی;
7.رسیدگی در مواردی که از طرف وزیر اموراقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع میشود.
8.رسیدگی به مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی;
9.رسیدگی و احراز تخلف ماموران مالیاتی در اجرای بندهای 1 و 2 ماده 270 ق. م م و تعقیب آنان;
10.رسیدگی به گزارش توجیهی اداره امور مالیاتی در خصوص صدور برگ تشخیص مالیات متمم;
11.تعقیب و صدور ادعانامه برای صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مواردی که از وظایف و تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم عدول نمایند.
12. اعلام تخلف قضات عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی به دادسرای انتظامی قضات و نیز اعضای موضوع بند 3 ماده 244 ق. م. م و تعقیب آنها;
13. نظارت و رسیدگی به آرای صادره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی;
14. رسیدگی به آرای شورایعالی مالیاتی مبنی بر نقض رای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ;
15. تعقیب تخلفات مالیاتی مودیان موضوع ماده 201 ق . م. م;
16. پیگیری اقدامات واحد های مالیاتی به منظور ارسال اطلاعات مربوط به درآمد اشخاص مختلف به واحد های مذکور .;
17. رسیدگی و تقاضای مجازات برای متخلف یا متخلفین از هیات عالی انتظا می مالیاتی در صورت تخلف آنان از مقررات موضوع ماده 58 آئین نامه ماده 218 ق. م. م;
18. نظارت بر ممنوع الخروج نمودن مودیان مالیاتی از حیث انطباق با مفاد ماده 202 ق.م.م;

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی