شرح وظایف دفتر ریاست
چاپ مطلب

1. برنامه ریزی و هماهنگی برنامه ملاقات ها و برقراری ارتباط بین رئیس کل سازمان
با مسئولین وزارتخانه متبوع و سایردستگاههای دولتی;

2. برنامه ریزی و هماهنگی برنامه ملاقات و برقراری ارتباط بین رییس کل سازمان و سایر معاونین و مدیران مربوطه و همچنین برنامه ریزی و هماهنگی برنامه ملاقات مراجعین خارج از سازمان;
3. ایجاد امکانات و شرایط لازم برای فعالیت شبکه اطلاع رسانی هیأت دولت و سایر طرحهای ابلاغی به منظور برقراری ارتباط سازمان با شبکه دولت الکترونیک;
4. پیگیری اجرای دستورات شفاهی و کتبی رییس کل سازمان در ارتباط با پیامها، جلسات
تنظیم وقت و...;

5. پیگیری نامه های ارجاعی رییس کل سازمان تا اخذ نتیجه نهایی;
6. پیگیری گزارش های مورد نیاز رییس کل سازمان جهت شرکت در جلسات حسب دستور;
7. پیگیری اجرای مصوبات شورای معاونان سازمان از واحد های مربوطه;
8. پاسخگویی به پیگیری های دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزراء، معاونین وزارت متبوع، استانداران و دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور;
9. ابلاغ مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعملها به معاونتها و واحدهای تابعه;
10. ثبت و ضبط نامه های (فیزیکی و الکترونیکی) اداری و انجام کلیه امور مربوط به دبیرخانه مرکزی سازمان شامل دریافت نامه ها، توزیع نامه های عادی و محرمانه سازمان و کنترل ضمائم و انجام امور بایگانی حوزه دبیرخانه مرکزی;
11. تهیه پیش نویس نامه ها و خلاصه نمودن گزارشهای تقدیمی به رییس کل;
12. تهیه صورتجلسات رییس کل سازمان و شورای معاونین و پیگیری مصوبات شورای معاونین، جلسات و تنظیم وقت;
13. ویرایش و کنترل کلیه نامه های تهیه شده توسط معاونین سازمان که با امضاء
رییس کل صادر می گردد.

14. نظارت و پیگیری و اجرای عملیات امحاء اسناد و اوراق زاید طی تشریفات قانونی
و با حضور نمایندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دفتر وزارتی وزارت متبوع و سایر مراجعی که در قانون پیش بینی شده;

15. تهیه و ابلاغ دستورالعمل های مربوط به امحاء پرونده های قدیمی و امحایی بر اساس
دستورالعمل های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و تحویل اسناد با ارزش تاریخی
به سازمان مذکور;

16. انجام امور تشریفات رییس کل، معاونین و مدیران سازمان در جلسات و ملاقاتها با مقامات
شخصیت ها و میهمانهای داخلی و خارجی و هیأتهای اعزامی به خارج از کشور;

17. ملاقات با مراجعین و پیگیری مسائل و مشکلات آنها اعم از کارکنان یا مردم ;
18. پیگیری امور مشاوران رییس کل و تقسیم کار و تأمین خدمات مورد نیاز;
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی