هشدار انتظامی - جرم جعل و استفاده از سند مجعول توسط کارکنان دولت
چاپ مطلب

هشدار انتظامي - جرم جعل و استفاده از سند مجعول توسط کارکنان دولتدر قوانین کیفری تعریفی برای «جرم جعل» ارائه نشده و صرفا به بیان مصادیقی از آن بسنده گردیده است. جعل در لغت به معنای «ساختن» ، «گردانیدن» و به معنای «دگرگون کردن» نیز آمده است. اصطلاح جعل معمولا با «تزویر» می آید. تزویر نیز از باب تفعیل و از ریشه «زور» به معنای «دروغ و باطل» می باشد. تزویر یعنی «به دروغ آراستن» و «مزور» به شخص نادرست می گویند. کلمه تزویر نشانگر حیله، فریب و تقلب است. جرم جعل و تزویر از جرایمی است که باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی و مخل آسایش مردم است. به همین خاطر این جرم در زمره جرایم عمومی محسوب می گردد. جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان دو جرم جداگانه و مستقل می باشند. بنابراین کسی که مرتکب هر دو جرم شده باشد مجازات او با رعایت مفاد موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی به عنوان تعدد جرم که از علل مشدده ی کیفر محسوب می شود تعیین می گردد. به عنوان مثال اگر شخصی گواهی مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم را مجعولا تهیه کند و آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و شخص دوم عاملا و عامدا با تسلیم آن به اتحادیه مبادرت به اخذ پروانه کسب نماید، هم اقدام شخص اول (جاعل) وهم اقدام شخص دوم (استفاده کننده از سند مجعول) هر دو جرم محسوب می گردد. در سازمان امور مالیاتی جرم جعل و استفاده از آن یا توسط کارکنان و یا به وسیله مودیان مالیاتی صورت می گیرد. در مورد کارمند باید میان شخص و دستگاه دولتی یا عمومی رابطه استخدامی وجود داشته و عمل ارتکابی توسط کارمند دولت، مربوط به وظیفه ی دولتی وی می باشد. مثل شخصی که متصدی صدور قبض مالیاتی در سیستم قبض بانک است مبادرت به دستکاری در شمارنده قبض نموده و یا قبض پرداخت نشده را به صورت جعلی پرفراژ نماید. چنانچه جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول کارمند دولت باشد علاوه بر معرفی به هیأت های رسیدگی تخلفات اداری، مراتب تخلف وی جهت صدور حکم به دلیل داشتن عنوان جرم عمومی به مراجع قضایی نیز احاله خواهد شد. (موضوع بند 26 و 1 ماده 8 و ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) اگر جاعل کارمند دولت باشد قانونگذار با شدت بیشتری مبادرت به تعیین مجازات برای وی نموده است. به عنوان مثال مجازات جرم جعل اسناد عادی در ماده 536 قانون مجازات اسلامی برای غیر ارمند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی می باشد در حالی که اگر جرم جعل توسط کارمند دولت یا مسئولان دولتی صورت گیرد، برابر ماده532 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. ضمنا چنانچه کارمند دولت جزو کارکنان بخش مالیاتی باشد علاوه بر موارد فوق به وسیله دادستان انتظامی مالیاتی با صدور به ادعانامه به هیأت عالی انتظامی مالیاتی معرفی می گردد. اتهام وی در هیأت یاد شده بررسی و در صورت احراز، منتج به صدور رأی بر محکومیت انتظامی خواهد شد (بند الف ماده 264 ق م م).

دادستانی انتظامی مالیاتی
تاریخ خبر: 1394/05/21
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی