آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1396/08/24 کاهش فاصله طبقاتی با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
 1396/08/24 درآمدهای مالیاتی ، پیشران توسعه زیرساخت های شهری
 1396/08/23 نگاهی اجمالی به جرم انگاری مالیاتی
 1396/08/23 شکوفایی اقتصاد کشور از درآمدهای مالیاتی
 1396/08/22 مالیات بر ارزش افزوده پویا و کارآمد در عرصه اقتصاد
 1396/08/22 مروری بر مشوق های صادراتی در قانون مالیات های مستقیم
 1396/08/21 آثار زیانبار فاکتورهای صوری
 1396/08/21 بررسی آثار و دلایل معافیت های مالیات بر ارزش افزوده
 1396/08/20 رویکرد قاطعانه قانونگذار برای مقابله با جرایم مالیاتی
 1396/08/20 تحلیلی پیرامون تبعات و آثار زیانبار کدفروشی و فاکتورهای صوری

 1396/08/17 طرح جامع مالیاتی زمینه ساز تحقق عدالت مالیاتی
 1396/08/17 واکاوی پیرامون موضوع بند "ط" ماده ۱۳۹ قانون مالیاتها و شرایط بهره مندی از تسهیلات مالیاتی
 1396/08/16 تحلیلی پیرامون ضمانت های اجرائی در قانون مالیاتهای مستقیم
 1396/08/16 اثرات سوء برگ خریدهای صوری در نظام مالیاتی
 1396/08/15 مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در ایجاد عدالت اجتماعی
 1396/08/15 ضرورت‌های جرم انگاری مالیاتی در قانون
 1396/08/14 نقش درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور
 1396/08/14 مالیات بر ارزش افزوده راهکاری موثر در عرصه اقتصاد
 1396/08/13 درآمدهای مالیاتی پیش شرط توسعه پایدار زیرساخت های شهری
 1396/08/13 تاثیر جرم انگاری در جلوگیری از فرار مالیاتی

 1396/08/10 تاثیر فاکتورهای صوری در اختلال اقتصادی و مالیاتی
 1396/08/10 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در تامین سلامت همگانی
 1396/08/09 مالیات زمینه ساز اقتصاد مقاومتی
 1396/08/09 مالیات، پایدارترین منبع درآمدی دولت
 1396/08/08 فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان
 1396/08/08 بررسی ارتباط فاکتورهای صوری و کدفروشی با فرار مالیاتی
 1396/08/07 مقابله با کدفروشی و شرکت های صوری پیش نیاز تحقق شفافیت اقتصادی
 1396/08/06 صورت معاملات فصلی، عاملی موثر درانضباط مالی
 1396/08/03 سیر مالیات بر ارزش افزوده در ایران
 1396/08/01 نقش معافیت های مالیاتی در ارتقای شرکتهای دانش بنیان

 1396/07/30 " فاکتور های صوری" ،"کدفروشی" و لزوم مقابله با آنها
 1396/07/29 جرم انگاری مالیاتی و ضمانت اجرایی آن در قانون
 1396/08/02 بررسی نقش رویکردهای نوین مدیریت در ارتقای عملکرد سازمان امور مالیاتی
 1396/07/25 نقش نظام مالیاتی در رفع مشکلات اقتصادی کشور
 1396/07/24 برقرای عدالت اجتماعی با اجرای قانون مالیاتهای مستقیم
 1396/07/23 بررسی نقش مالیات در فرآیند تولید و اشتغال
 1396/07/22 پرداخت مالیات، کمک به رونق و توسعه اقتصادی
 1396/07/22 نقش مالیات در تامین منابع مالی کشور
 1396/07/19 اظهارنامه مالیاتی
 1396/07/18 نقش مالیات برارزش افزوده در کاهش فاصله طبقاتی

 1396/07/17 لزوم توجه به فرهنگ سازی مالیاتی
 1396/07/16 مالیات و توسعه خدمات آموزشی
 1396/07/15 سنگ تمام نظام مالیاتی برای رونق صنعت گردشگری
 1396/07/12 اثرات فزاینده مالیات بر ارزش افزوده در رونق اقتصادی کشور
 1396/07/12 ارتقای فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر نظام مالیات
 1396/07/11 تحقق اقتصاد مقاومتی با پرداخت مالیات
 1396/07/11 فرهنگ سازی و مبارزه با معضل "کد فروشی "
 1396/07/10 نقش صندوق های فروش در برخورداری از تسهیلات مالیاتی
 1396/07/10 نگاهی به برخی جرائم مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم
 1396/07/05 نگاهی به جایگاه محیط زیست در قوانین مالیاتی ایران

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتهای مستقیم
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر مرکزی حراست
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر ایثارگران
دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی