آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1399/07/30 تکالیف صاحبان املاک اجاری
 1399/07/29 تکالیف و حقوق مالیاتی اشخاص حقوقی
 1399/07/29 تکالیف مودیان بخش مشاغل در ارائه اظهارنامه
 1399/07/28 تکالیف و وظایف مالیاتی اشخاص حقوقی
 1399/07/28 اهمیت اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم
 1399/07/27 ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی
 1399/07/27 تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی
 1399/07/23 ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با هدف تسهیل امور مودیان
 1399/07/23 حقوق و تکالیف مودیان بخش مشاغل در ارائه اظهارنامه
 1399/07/22 تکالیف و حقوق مالیاتی اشخاص حقوقی

 1399/07/22 فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/07/21 تحقق درآمدهای مالیاتی با توسعه فرهنگ مالیاتی
 1399/07/21 تکالیف و حقوق مالیاتی صاحبان درآمد املاک اجاری
 1399/07/20 فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/07/20 جایگاه مالیات در عمران کشور
 1399/07/16 تبیین نتایج آثار پرداخت مالیات، ضرورتی انکارناپذیر
 1399/07/15 ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
 1399/07/14 آثار پرداخت مالیات در بخش بهداشت و درمان
 1399/07/14 پرداخت مالیات زمینه ساز توسعه و آبادانی
 1399/07/13 ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

 1399/07/12 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1399/07/09 ضرورت فرهنگسازی مالیاتی
 1399/07/08 فرهنگ مالیاتی
 1399/07/07 فرهنگ سازی مالیاتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر
 1399/07/06 آثار و نتایج پرداخت مالیات در جامعه
 1399/07/05 افزایش درآمدهای مالیاتی با تقویت فرهنگ مالیاتی
 1399/07/02 فرهنگ مالیاتی عامل بازدارنده فرار مالیاتی
 1399/07/01 تکالیف قانونی اشخاص حقوقی در خصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی
 1399/07/01 نکاتی پیرامون ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
 1399/06/31 نگاهی به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی

 1399/06/31 نحوه فعالسازی استفاده از خدمات الکترونیک
 1399/06/30 برخی ازتکالیف و حقوق مالیاتی اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم
 1399/06/30 فرهنگ سازی مالیاتی و نسل های آینده
 1399/06/29 اهمیت ابلاغ الکترونیک
 1399/06/29 اهمیت اجرای قانون مالیات های مستقیم
 1399/06/26 بازخوانی تکالیف و وظایف مالیاتی اشخاص حقوقی
 1399/06/26 برخی از وظایف مودیان مالیاتی
 1399/06/25 مروری بر تکالیف صاحبان درآمد املاک اجاری
 1399/06/25 فرهنگ سازی مالیاتی زیرساخت اساسی در نظام مالیاتی
 1399/06/24 آثار پرداخت مالیات در جامعه

 1399/06/24 تکالیف و حقوق مالیاتی صاحبان درآمد املاک اجاری
 1399/06/23 آثار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در جامعه
 1399/06/23 صدور برخط گواهی نقل و انتقال املاک مسکونی
 1399/06/22 ابلاغ الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی
 1399/06/22 تکالیف و حقوق مالیاتی صاحبان درآمد املاک اجاری
 1399/06/19 نگاهی به تکالیف قانونی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری در موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی
 1399/06/19 تکالیف و حقوق مالیاتی صاحبان املاک اجاری
 1399/06/18 تکالیف و حقوق مالیاتی صاحبان درآمد املاک اجاری
 1399/06/18 نقش مالیات در نظام سلامت کشور
 1399/06/16 آثار پرداخت مالیات در جامعه

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی