آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1397/10/26 مالیات و اشخاص مشمول
 1397/10/25 چند و چون صورت معاملات فصلی
 1397/10/24 ویژگی ها و آثار مالیات بر ارزش افزوده در جامعه
 1397/10/24 نقش مالیات در تامین عدالت اجتماعی
 1397/10/23 صندوق فروش
 1397/10/23 لزوم توجه به فرهنگ سازی مالیاتی
 1397/10/22 صندوق مکانیزه فروش و نظام مالیاتی
 1397/10/22 شفاف سازی فعالیت های اقتصادی با ارسال صورت معاملات فصلی
 1397/10/19 بایدها و نبایدهای صورت معاملات فصلی
 1397/10/18 مالیات بر ارزش افزوده عامل توسعه

 1397/10/18 صندوق مکانیزه فروش
 1397/10/17 ماده ۱۶۹ مکرر و تکریم مودیان
 1397/10/17 نگاهی به سیاستهای کیفری در قانون مالیات های مستقیم
 1397/10/16 بررسی تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در کنترل مصرف‌گرایی جامعه
 1397/10/16 نگاهی به صورت معاملات فصلی
 1397/10/15 مالیات ارزش افزوده چیست
 1397/10/15 برقراری عدالت مالیاتی از نتایج مثبت مالیات بر ارزش افزوده
 1397/10/12 نقش صندوق مکانیزه فروش در شفافیت اقتصادی
 1397/10/12 جرم انگاری مالیاتی در قانون
 1397/10/11 نقش اطلاع رسانی مالیاتی در تمکین مالیاتی با توجه به مواد مصرح در قانون

 1397/10/11 صندوق مکانیزه فروش
 1397/10/10 صندوق های فروش از باور تا یقین
 1397/10/09 مالیات بر ارزش افزوده، درآمد پایدار شهرداری ها
 1397/10/09 الزامات و مزایای بکارگیری صندوق های مکانیزه فروش
 1397/10/08 بررسی اجمالی الزامات مربوط به ارسال صورت معاملات فصلی در قانون
 1397/10/08 صورت معاملات فصلی، چیستی و دستاوردهای آن
 1397/10/05 نقش مالیات در مبارزه با قاچاق کالا
 1397/10/05 فرارمالیاتی ، عمل ناپسند فرهنگی
 1397/10/04 صورت معاملات فصلی و توسعه اقتصادی
 1397/10/04 صندوق های فروش تسهیل گر انضباط مالی

 1397/10/03 نقش صورت معاملات فصلی در ایجاد شفافیت اقتصادی
 1397/10/02 ارتقای عدالت اجتماعی ره آورد مالیات برارزش افزوده
 1397/10/02 شفافیت اقتصادی با ارائه الکترونیکی صورت معاملات فصلی
 1397/10/01 مزایای استفاده ازصندوق مکانیزه فروش
 1397/09/28 گسترش فرهنگ مقدمه توسعه اقتصادی کشورهاست
 1397/09/28 نقش طرح جامع مالیاتی در ایجاد شفافیت اقتصادی
 1397/09/27 طرح جامع مالیاتی و اقتصاد مقاومتی
 1397/09/27 اهمیت صندوق مکانیزه فروش در اقتصاد
 1397/09/26 تاثیرمالیات بر ارزش افزوده بر جلوگیری از فرارمالیاتی
 1397/09/26 طرح جامع مالیاتی و اثر آن بر اقتصاد کشور

 1397/09/25 طرح جامع مالیاتی و اقتصاد کشور
 1397/09/25 معرفی موارد مصرف مالیات، مهمترین گام در ارتقای فرهنگ مالیاتی
 1397/09/24 اهمیت صندوق مکانیزه فروش در نظام مالیاتی
 1397/09/21 نگاهی اجمالی به وظایف و مشوقهای مالیاتی اشخاص حقوقی
 1397/09/19 ماده ۱۶۹ مکرر و شفافیت اطلاعات اقتصادی
 1397/09/18 تاثیر خدمات دستگاه مالیاتی در افزایش مشارکت مودیان برای پرداخت مالیات
 1397/09/17 تامین سلامت و بهداشت همگانی به کمک مالیات بر ارزش افزوده
 1397/09/14 مزایای صندوق های مکانیزه فروش در جهت شفاف سازی
 1397/09/13 تکالیف قانونی مشمولان ارسال فهرست معاملات فصلی
 1397/09/12 ضرورت استفاده از صندوق فروش در نظام اقتصادی ایران

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی