قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 134
چاپ مطلب

ماده 134- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور(1)، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاه­ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت­های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


1.به موجب بند 32 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در ماده (134) قانون بعد از عبارت «فنی و حرفه‌ای» عبارت« آموزشگاه­های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» اضافه شد.

 


 [1381/01/10][33219/ت 27260 هـ] آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380

 [1373/03/12][30/5/615] *معافیت فعالیتهای پژوهشی به زمان اخذ پروانه ارتباط ندارد
 [1373/11/08][30/4/9146/59486] *محاسبه مالیات پیمانکاران
 [1381/08/11][211/4576/2093] در خصوص تصویب نامه شماره 33219 در مورد آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 [1388/06/07][210/55731] ابلاغ قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380
 [1392/12/21][200/23338/ص] شمول معافیت موضوع ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم به مدارس آموزش از راه دور غیردولتی
 [1393/09/10][200/93/103] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/12/26][200/94/125] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/02/06][230/96/14] ارسال قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
 [1397/09/17][230/97/128] ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 19/8/1397 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه

 [1381/07/10][33219/ت27260هـ] آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
 [1393/08/26][97440/ت50691هـ] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/11/25][154888/ت52725هـ] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم

 [1388/02/21][17578] تمرکز امور مالیاتی موسسات موضوع مواد 134و 139 قانون مالیاتهای مستقیم

 [1367/06/25][30/4/4158] شمول یا عدم شمول تبصره 3 ماده 134 به شغل بسازبفروشی برای مالیات
 [1371/10/29][30/4/12354] *فعالیتهای معدنی
 [1374/11/12][30/4/12963] *معافیت مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و ...
 [1377/09/02][30/4/8904] وضعیت مالیات بوفه های مستقر در باشگاه های ورزشی از لحاظ معافیت
 [1397/08/19][201-23] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی