ایین نامه: 6221/ت 15006هـ
چاپ مطلب

*ائین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74

 

شماره: 6221/ت 15006هـ
تاریخ: 21/05/1374
پیوست:
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/5/1374 بنا به پیشنهاد شماره 190/760 مورخ 27/1/1374 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آئین نامه اجرایی بند”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 کل کشور
 
ماده 1- منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی وتولیدی در این آئین نامه , هر کارخانه , شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالاها یا عرضه خدمات اشتغال دارند الف- عوارض فروش کالاها و خدمات موضوع بند(2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش , در استانها , شهرستانها و مناطق کشور مصوب 13721- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این آیین نامه مکلفند هنگام فروش کالاها و عرضه خدمات 2% از بهای فروش آنها را در صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات یا سایر فرمهای مورد قبول وزارت اموراقتصادی و دارائی درج و به صورت نقد از خریدار دریافت نمایند 2- واحدها و موسسات مشمول این آیین نامه موظفند هر سه ماه یکبار کل مبالغ فوق الذکر را به حسابی که از طریق خزانه داری کل یا نمایندگی خزانه در استانها افتتاح و اعلام شده است واریز و فیش مربوط را همراه میزان فروش دوره یادشده طبق فرم خاصی که اعلام می شود به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تحویل نمایند. تبصره – در سه ماهه چهارم سال 1374, حداکثر مهلت زمانی برای پرداخت مبالغ مذکور به حساب خزانه تا دهم اسفندماه خواهد بود 3- وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است در مورد شرکتهای دولتی مشمول که از وصول و ایصال عوارض موضوع این آیین نامه خودداری نموده اند طبق مفاد قسمت دوم بند”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 کل کشور عمل نموده و در مورد شرکتهای غیردولتی حسب تشریفات مطالبه وصول و اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اقدام نماید. 4- در سال جاری فروش انواع خودرو , لاستیک خودرو , کاشی و سرامیک , سیمان ,‌فولاد و ورق مسی و آلومینیوم , محصولات پتروشیمی ( به استثنای گاز مایع , کود شیمیایی و سموم ) مشمول 2% عوارض فروش خواهد بود. 5- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات درخصوص شمول یا عدم شمول عوارض نسبت به کالا و خدمات موضوع این آیین نامه هیأت سه نفره ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی آموزش و پرورش و صنایع می باشد 6- رای هیأت مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است .
 
 
 حسن حبیبی
 معاون اول رئیس جمهور
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1374/05/21
شماره سند: 6221/ت 15006هـ
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون اول رییس جمهور (حسن حبیبی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *آیئن نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم
 *اصلاحیه عبارت «آیین نامه سازمان تشخیص»
 *آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت
 *آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور
 *آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
 *اصلاح آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 77 در مورد صنایع نان
 *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72
 *آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 70
 آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 *ائین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74
 *در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
 آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
 آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی