ایین نامه: 109850/ت536 هـ
چاپ مطلب

حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1370

 

شماره ابلاغ : 109850/ت 536هـ

شماره انتشار : 13437

تاریخ ابلاغ: 1370/01/26  

تاریخ روزنامه رسمی : 1370/02/09

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1369/12/22 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (16) قانون بودجه سال 1370 کل کشور ، آئین نامه اجرائی تبصره مزبور را بشرح ذیل تصویب نمود :

آئین نامه اجرائی تبصره (16) قانون بودجه سال 1370 کل کشور

مصوب 1369/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 8 - وجوهی که بابت خود یاری و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی پرداخت می گردد از درآمد مشمول مالیات آنان کسر خواهد شد .[1]

 

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور


 1.  به موجب تصویب نامه شماره 55427/ت 346هـ مورخ 1370/07/24، عبارت « به وسیله مردم (اشخاص حقیقی) » از متن ماده 8 حذف شد.

متن قبی ماده 8: « وجوهی که بابت خود یاری و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی به وسیله مردم ( اشخاص حقیقی ) پرداخت می گردد از درآمد مشمول مالیات آنان کسر خواهد شد.»

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1370/01/26
شماره سند: 109850/ت536 هـ
کد سند: م/105//
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون اول رییس جمهور (حسن حبیبی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1370
 آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 معافیت مالیات وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی
 آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی