ایین نامه: 7768/ت187هـ
چاپ مطلب

*آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72

 

شماره:7768/ت187هـ
تاریخ:09/06/1372
پیوست:
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/5/1372 بنا به پیشنهاد شماره 1910/800 مورخ 17/5/1372 وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1372 کل کشور , آیین نامه اجرائی بند مزبور را به شرح تصویب نمود :
 
” آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1372 کل کشور“
 
1- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است فهرست اسامی کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها را همراه با رقم دو درصد (2%) سودناخالص سال قبل آنها – طبق ترازنامه مالی مصوب مجمع سالیانه شرکت – برای تسهیل در اجرای قانون در اختیار وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهد .
2- در هر استان کمیته ای مرکب از مدیران آموزش و پرورش , فرهنگ و ارشاد اسلامی , کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار ایشان و نماینده دستگاه حسب مورد تشکیل و نسبت به تعیین و تائید پروژه ها براساس توافقنامه وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد(40%) در مجموع اقدام خواهند کرد .
3- کلیه  شرکتها و  کارخانجات  دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند حداقل دو درصد (2%) صود ناخالص سال قبل خودرا با تأئید کمیته بند (2) این آیین نامه جهت تأمین فضای آموزشی و پرورشی و آموزش فنی و حرفه ای موردنیاز فرزندان لازم التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث , توسعه , تعمیر و تجهیز سایر فضاهای آموزشی و پرورشی غیراداری و ساخت مراکز فرهنگی , سینما , کتابخانه موردنیاز سایر اقشار در سطح کشور بطور مستقیم به مصرف برسانند و یا به حسابی که از طرف کمیته فوق اعلام میشود واریز نمایند تا براساس توافقنامه , هزینه گردد .
تبصره – احداث فضای آموزشی و پرورشی در داخل شرکتها و کارخانه ها دارای اولویت می باشد .
 
حسن حبیبی
 معاون اول رئیس جمهور
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1372/06/09
شماره سند: 7768/ت187هـ
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون اول رییس جمهور (حسن حبیبی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *آیئن نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم
 *اصلاحیه عبارت «آیین نامه سازمان تشخیص»
 *آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت
 *آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور
 *آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
 *اصلاح آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 77 در مورد صنایع نان
 *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72
 *آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 70
 آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 *ائین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74
 *در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
 آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
 آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی