رای شورا: 30/4/16325
چاپ مطلب

* مالیات انتقال اشجار

 

شماره: 16325/4/30
تاریخ: 09/10/1368
پیوست:
 
گزارش شماره 2398/5/30 مورخ 20/7/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 20/7/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی درشورا مطرح است . موضوع گزارش اجمالا" عبارت ازاین است که درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به فروش یاانتقال اشجار اعم ازاینکه اشجار به تنهائی مورد معامله واقع شود یااینکه توام باانتقال ملک باشد شورایعالی مالیاتی طی آراء مشورتی شماره 5824/4/30 مورخ 16/6/67 و 9569/4/30 مورخ 16/9/67 بااستنادبه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن اظهارنظرنموده است وچون موضوع یادشده قبلا" بصورت کلی مورد بررسی وصدورنظریه واقع شده و در حال حاضرنیزمسئله مورد بحث به همان کیفیت مطرح است لذادرخواست شده است که شورایعالی مالیاتی باتوجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به مطلب مذکوراعلام نظرنماید. رای شورای عالی مالیاتی نظرباینکه کارکاشت وداشت وبهره برداری ازباغات ومیوه وانواع نباتات و اشجار هم جزوفعالیتهای کشاورزی محسوب میگردد و درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی نیزطبق ماده 81قانون یادشده ازپرداخت مالیات معاف میباشد لذا مادام که معافیت مذکورادامه داشته باشد درآمدحاصل ازانتقال اشجاراعم ازاینکه به تنهائی صورت گیرد یا توام باانتقال قطعی املاک باشد از مالیات معاف است مگراینکه انتقال قطعی املاک مشجربلاعوض باشد که در اینصورت ارزش اشجاردرمحاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی انتقال گیرنده منظورخواهدشدودرمورد پرونده های مشمول مالیات برارث کل اموال بجامانده از متوفی از جمله اشجار باید ارزیابی وبارعایت ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ماخذاحتساب مالیات برارث قرارگیرد.
 
 
محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- مجیدمیرهادی
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 19 - حذف شد. (1)

1.به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/13...
 
ماده 81 ـ درآمد حاصل از کلیة فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، ن...

تاریخ سند: 1368/10/09
شماره سند: 30/4/16325
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *پرداختی وراث مقتول جهت قصاص قابل کسر از ماترک نمی باشد
 *تعیین ارزش موجودی ارزی
 *مهریه غیر نقدی
 * مالیات انتقال اشجار
 پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری جهت صدور پروانه جزء ارزش ماترک نمی باشد.
 صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی